A málenkij robot

Mezőberényiek málenkij roboton

Bevezető

Resume (német nyelven)

Mentesítési jogcímmel bírtak

Korhatáron aluliak és felüliek névsora 

A Buncsák-iskolában fogva tartottak

A Magyar Király Szállóból deportáltak névsora

Német anyanyelvűek

Apai ágon németek 

Anyai ágon németek

Sem anyai ágon, sem apai ágon nem németek 

A jóvátételi munkában meghaltak

A jóvátételi munkában meghalta

                             

 

Könyvbemutató

A könyvbemutatón részt vett Dr. Kovács Emőke történész, az Emlékév szakmai vezetője és Dr Erdész Ádám a megyei levéltár igazgatója, a könyv lektora

Letölthető: https://www.gulag.hu/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B6r%C3%B6si-Mih%C3%A1ly-Mit-v%C3%A9tettem-Mez%C5%91ber%C3%A9nyiek-m%C3%A1lenkij-roboton.pdf?fbclid=IwAR12vV_YRPZtUXDwQJfsfYCKBYqPK4eLS41ybNmOAaqPtdnqBFuQMXMRwzw

Bevezető

A munka kezdetekor, az első interjúk készítésének időszakában a következő Wass Albert idézet bukkant fel emlékezetemben: "Mit vétettem ellenetek urak? És mit vétett az én népem, ..." A deportálás első napjaiban és később is, a lágerek szomorú mindennapjaiban a "málenkij robotra" hurcoltak szinte mindegyikében felvetődött a vissza-visszatérő kérdés, miért pont ő jutott erre a sorsra, mit vétett, mi volt az, ami a munkatábor poklába röpítette távol magyar hazájától, szeretteitől. Voltak, akik a zsidóság sorsát látták beteljesedni magukon, hisz ebben az esetben is egy nép, ekkor és itt történetesen a németség lett kollektívan bűnössé téve soha el nem követett bűnökért. A kutatómunka során a miértekre is érkeztek válaszok a "nagy politika" területéről, meg Mezőberényből, ahol a helyi történések adták meg a még napjainkban is sok kérdést felvető feleleteket. A válaszok egy része a dokumentumokból olvasható ki, más része az interjúkban hallható. A különböző források gyakran kiegészítik vagy éppen ellentmondanak egymásnak, és nem is nem teljesek. Az alap azonban, egy nép kollektív bűnössé tétele hamis, embertelen.

A későbbiek során egyre inkább az a kérdés foglalkoztatott, hogyan lehetett kibírni, túlélni a "málenkij robotot"? Az orosz dokumentumokban olvashatunk a napi kenyér fejadagokról, rizsről, krumpliról, húsról, cukorról stb., a különböző étkezési normákról akár évenkénti bontásban. A visszaemlékezők pedig elmondják, hogy ebből mennyi jutott el hozzájuk, elmondják hány kilót veszítettek súlyukból, hogy hazaérkezésükkor anya nem ismerte meg lányát, testvér testvérét. Tudunk a táborokban megkövetelt rendről, az értelmetlen, az éjjel-nappal, a szélben-fagyban elrendelt sorakozókról, a szabadidőben végeztetett temetésekről, a teljesíthetetlen munkanormákról, bányaomlásokról, betegségről, arról, hogy az egyik táborban kevésbé voltak rosszak a körülmények, mint a másikban, hogy volt ahol írhattak s kaphattak levelet, máshol pedig nem. Sok mindenről tudunk, csak egyről nem, vagy nagyon keveset: hogyan lehetett mindezt túlélni? A test túlélte, erről vallanak a visszatérők, de a lélek? Mi történt a "málenkij robotra" elhurcoltak lelkével? A gimnazistáéval, a családjától itthon vagy éppen a deportálás során elszakítottéval, a lányéval, akit itthon várt, ha megvárta a vőlegénye? A lélek hogyan élte túl az éhezést, a megaláztatást, az otthontalanságot? A sokféle megnyilatkozás közül két, talán szélsőséges, viselkedési mód utalt számomra a legérzékletesebben a megrázkódtatások lelki és tudatmódosító szerepére. Az egyik válaszoló, aki teljesen kitörölte, vagy ki akarta törölni tudatából a deportálás éveit. Ők nem vállalták az interjút: Hagyjanak nekem békét! vagy: Minek arról beszélni? Nem emlékezem már semmire, olyan régen volt. - mondatokkal zárkóztak el. A másik lélekben meggyötört kisebbítette, minimalizálta a deportálás alatt történteket, mint egy izgalmas "kalandot" adta elő a "málenkij robot" alatt történteket. Elmesélte a megpróbáltatásokat, de ő vagy társai valamiféle furfanggal, csavarral kikerültek a veszélyes helyzetből, s a fogva tartó húzta a rövidebbet. Talán még mosolyogni is lehetne rajta, ha nem tudná az ember, bizony ez véresen komoly küzdelem volt az életért, Mesélés közben csak úgy mellékesen jegyezte meg egy visszaemlékező: Igen X Y meghalt, napokig sírt a priccsén, kenyérért könyörgött, de aztán meghalt. S máris folytatta a maga történetét. A hallgatás és a bőbeszédűség a két véglet, s mellette a rengeteg árnyalat: a visszatérő álmok, az éjszakai felsikoltások, a meggyötört test fájdalma, s gyakran a megtört szellem, egy életre megtanítva, nincs értelme ellenállni, valahogyan túl kell élni.

Sokan odamaradtak, sokan túlélték. Eltelt több mint 70 év. Már nem sokan élnek a "málenkij robotosok" közül. Néhányan megosztották emlékeik egy részét velünk. Köszönjük! Általuk nyerhettünk bepillantást a történelem eddig elhallgatott szomorú, embertelen fejezetébe. Amit kaptunk, iszonyatos. Milyen lehet az általunk nem ismert? 

Hiánypótló történelemkönyv szerepel a borítón. Meg: Mezőberény öröksége V. Kitelepítés, lakosságcsere, betelepítés, most meg a "málenkij robot" a témája a sorozatban megjelenteknek. Mind-mind az emberi jogfosztás, az államhatalommal való visszaélés egy-egy fejezetének borzalmas története Mezőberény, s egyben országunk közelmúltjából. Apáink, nagyapáink történelme.

A huszadik század véres borzalma

közt mennyi boldogság s gyönyörűség volt:

könyv, állat, ember, szó, virág, kép, szobrok,

míg nem borult hitvány ködbe az égbolt. (Faludy György)

Bízom benne, hogy a sorozat következő kötete már közelmúltunk - a Faludy által megénekelt - szebb időszakáról fog szólni.

Könyvbemutató 2

 

Mentesítési jogcímmel bírtak

 (A kiemelttel szedetteket elvitték "málenkij robotra")

Név Született Lakik Indok  
Taró Mihályné 1914 V. 98. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Linder Ilona 1926 VI. 1/! Apja Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Ugrai Miklósné 1915 Kereki 25. Várandós  
Linder Emil 1927 Horthy 21. Apja Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Láyer Géza 1912 Zöldfa 62. Kommunista pártnak a tagja  
Láyer Gézáné 1916 Zöldfa 62. Kommunista pártnak a tagja  
Ligetvári Mária 1914 Bárány 3. Szlovák  
Bánhegyi József 1927 Kossuth tér 8. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja Anyja szlovák
Braun Mihály 1899 Gyomai 39 Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Adamik Györgyné 1923 Rákóczi 4. Apja magyar  
Monostori Márton 1899 Erzsébet 21. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
zendrői Ádám 1902 Petőfi u 24. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Szendrői József 1927 Petőfi u 24. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Belencéresi Imre 1899 Hajnal u. 2. Anyja magyar  
Kátai Ferenc 1918 Tavasz u 8. Anyja magyar  
Pipicz Mária 1917 Győri J. 5. Szláv származású  
Pipicz Stefánia 1925 Győri J. 5. Szláv származású  
Bartolf Márton 1902 Mátyás kir. 19. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Piltz Ádám 1899 Petőfi u 55. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Hoffmann József 1900 V. 360. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Hoffmann Mihályné 1914 Gyomai 9. Apja, anyja szlovák  
Gschwindt Márton 1899 Luther 27. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Széplaki Lajosné 1918 Oltványkert 16. Férje szoc. dem tag, ő is, 2 és 7 évse gyermeke van, az egyik nyomorék, támasz nélküli  
Schidt Györgyné 1916 Kereki 1. magyar  
Hoffmann Mihály 1899 Báthori 2. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Wagner Sándor 1928 Bethlen 1. szociáldemokrat család  
Zalay Gézáné 1918 Bethlen 19. Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja  
Klein József 1899 V. ker. 172/2 szociáldemokrata  
Bartyik István 1890 Szent János 28. szociáldemokrata  
Stéfán József 1899 Madár u 3/1 szociáldemokrata  
Kornis János 1899 Tessedik tér 9. magyar  

 

Korhatáron aluliak és felüliek névsora

Név Lánykori Született Utca házszám
Rau Magdolna   1927 V. ker. 195.
Weigert Mihály   1928 V. ker 82
Schultz Julianna   1927 VI. ker 149.
Rau Erzsébet   1914 Ambrus S. 5. sz.
Weitner (Weidner) Zoltán   1928 Jókai 13. sz.
Nun Mihály ifj.   1928 VI. ker 187.
Scöffer Ádám    1928 Madarász A. 32. sz.
Hoffmann Magdolna   1927 Bocskai 8. sz
Köhler Magdolna   1927 Báthori u. 49. sz
Wagner Sándor   1928 Bethlen u. 1. sz.
Hoffmann Márton   1928 V. ker. 42. sz.
Klein Ádám   1899 V. ker 185. sz.
Eiler Józsefné   1914 Bonyhai u. 2. sz.
Hoffmann Ádám   1928 V. ker. 71. sz.
Roósz Mihály   1928 V. ker. 185. sz.
Wagner Zsuzsanna   1927 Petőfi u. 40.  sz.
Winter Margit   1927 V. ker. 526. sz.
Radnóti Ilona   1927 Árpád u. 9. sz.
Schupkégel Julianna   1927 V. ker. 276/5. sz.
Brücher Magdolna   1928 VI. ker. 5/12. sz.
Schön Zsuzsanna    1927 V. ker. 108. sz.
Frei Magdolna   1913 V. ker. 131. sz.
Braun József   1928 V. ker. 132/2 sz.
Braun Mihály   1928 Nagyatádi 35. sz.
Frei Márton ifj.   1928 VI. ker. 77/2. sz.
Földesi Sándor    1928 VI. ker 141. sz.
Hoffmann Magdolna   1927 V. ker. 360. sz.
Kreisz Ádámné Piltz Magdolna 1914 rákóczi 47. sz.
Barna Ádámné Frei Julianna 1912 V. ker. 245. sz.
Hoffmann József   1928 V. ker. 360. sz.
Winter Róza   1927 Máyer J. u. 63. sz.
Zahorán Ilona   1928 Malom u. 1.sz.
 Wagner József   1928 Köröstarcsai tanyák 20.
Maléth Zsuzsanna   1927 V. ker. 683. sz.
Stéfán Magdolna   1929 Báthori u. 14. sz
Nun Erzsébet   1928 Turul u. 24. sz.
Maász András ifj.   1928 Rákóczi 7. sz.
Wagner Ádám   1928 V. ker. 268. sz.
Hoffmann Márton   1928 V. ker. 114. sz.
Nigrinyi Erzsébet   1927 Mátyás u. 51. sz.
Spiesz Julianna   1927 Óvoda u. 12. sz.
Lédig Zsuzsanna   1927 Deák 32. sz.
Wagner Erzsébet   1914 Deák 33. sz.
Frei Józsefné   1914 Turul u. 26. sz.
Maász Irén   1927 Békési u. 33. sz.
Braun Magdolna   1914 Győri J. u. 7. sz.
Máyer László   1928 Kórház u. 10. sz.
Wagner Ádám   1928 Mátyás u. 41. sz.
Rück Ádám ifj.   1928 Luther u. 15. sz.
Herczberger Tibor   1928 Kossuth tér 3. sz.
Wagner József   1928 V. ker. 83. sz.
Rau József ifj.   1928 Luther u. 2. sz.
Pangert Ádám   1899 V. ker. 185. sz.

   

A Buncsák-iskolában fogva tartottak

Név

Született

Lakik

Stibán Márton

1907

V. ker. 461. sz.

Herter András

1907

Rákóczi sugár 19. sz.

Bartolf Ádám

1911

Dak? 11. sz.

Gotschik ? Ádám

1904

V. ker. 408. sz.

Braun Márton

1905

V. ker. 178. sz.

Klein ? András

1907

V. ker. 184. sz.

Gubis András

1925

V. ker. 78. sz.

Gubis Julianna

1926

V. ker. 78. sz.

Klein ? Ádám

1912

V. ker. 180. sz.

Pangert Ádám

1899

V. ker. 185/13. sz.

Nun Mihály

1919

II. ker. 12.

Kuntz ? Márton

1913

V. ker. 314.

Kuntz ? Mártonné

1920

V. ker. 314.

Hoffmann Márton

1927

V. ker. 71. sz.

Hoffmann Ádám

1928

V. ker. 71. sz.

Germann Sándor ?

1919

Horthy 9. sz.

Germann Miklós

1920

R - 9. sz.

Harik Mihályné

1922

VI. ker. 41. sz.

Frei József

1907

 ? 3. sz.

Roósz Mihály

1928

V. ker. 185. sz.

Schmidt ? József 

1910

VI. ker.  ???

Hoffmann József

1907

V. ker. 103. sz.

Hoffmann József

1910

VI. ker. 84. sz.

Pilcz ? József

1914

VI. ker. 124/3

Pilcz ? Józsefné

1919

VI. ker. 124/3

Szóth ? Dániel

1905

IV. ker. 62. sz.

Braun P. Mihály

1912

V. ker. 339. sz.

lédig ? Márton

1914

V. ker. 365. sz.

Hoffmann József

1924

V. ker. 99/3. sz.

Bartolf Márton

1903

V. ker. 228. sz.

Scherer András

1924

V. ker. 386. sz.

Wagner György

1901

V. ker. 423. sz.

Frei Mihály

1901

V. ker. 415. sz.

Winter Margit

1927

VI. ker. 526. sz.

Braun Márton

1926

V. ker. 526. sz.

Rau Mihály

1922

V. ker. 385. sz.

Kornis János

1924

Tessedik tér 9. sz.

Kornis Sándor

1927

Tessedik tér 9. sz.

Klein ? József

1927

V. ker. 99. sz.

Klein Erzsébet

1920

Rákóczi 63. sz.

Klein Julianna

1923

Rákóczi 63. sz.

Behán Pálné

1923

VI. ker. 6/2. sz.

Klein Mihály

1924

VI. ker. 6/2. sz.

Krattinger Mihály

1910

IV. ker. 32. sz.

Babinszki Jánosné

1923

Rákóczi 59.sz.

Emrich Márton

1924

IV. ker. 32/2. sz.

Bartolf Ádámné

1919

IV. ker. 32/2. sz.

Herter Zsuzsanna

1921

IV. ker. 32/2. sz.

Wimpfeiner Ádám

1917

V. ker. 428. sz.

Schupkégel György

1900

V. ker. 275/5. sz.

Schupkégel Julianna

1927

V. ker. 275/5. sz.

Pangert Mihály

1902

V. ker. 275. sz. 

Brücher Magda

1928

IV. ker. 5/12. sz.

Götz András

1910

Turul 18. sz.

Maász József

1907

Luther 31. sz.

Winter András

1920

V. ker. 523. sz.

Molnár Ilona

1923

V. ker. 523. sz.

Krattinger Ádám

1926

V. ker. 123. sz.

Stibán Márton

1903

Árpád 31. sz.

Frei Mihály

1903

V. ker. 131. sz.

Frei Zsuzsanna

1926

V. ker. 131. sz.

Frei Mihály

1927

V. ker. 131. sz.

Frei Magdolna

1913

V. ker. 131. sz.

Maléth ? Zsuzsanna

1923

V. ker. 133. sz.

Mercz Magdolna

1923

V. ker. 226. sz.

Braun ? József

1928

V. ker. 132/2. sz.

Bereczki Lajos

1927

V. ker. 123. sz.

Braun Mihály

1914

V. ker. 371. sz.

 

A Magyar Király Szállóból deportáltak névsora:

Név

Leánykori

Született

      Lakás

Eiler Julianna

 

1926

Mátyás kir. 6. sz.

Eiler Mária

 

1920

Mátyás kir. 6. sz.

Eiler Péterné

Kriszt Julianna

1918

Deák 37. sz.

Wingert Magdolna

 

1916

Mátyás kir. 10. sz.

Wingert Margit

 

1921

Mátyás kir. 10. sz.

Gschwindt Mária

 

1926

Luther 27. sz.

Vogel Zsuzsanna

 

1921

Bethlen 45. sz.

Hoffmann Zsuzsanna (1.)

 

1925

Erzsébet 13. sz.

Bauer Zsuzsanna

 

1926

Mátyás 36. sz

Nigrinyi Erzsébet

 

1927

Mátyás 51. sz.

Brandt Ilona

 

1921

Szél u. 2. sz.

 Schmidt Zsuzsanna

 

1922

Szél u. 5. sz.

Braun Mária (1.)

 

1921

Bethlen 50. sz.

Braun Ilona

 

1925

Bethlen 50. sz.

Wagner Magdolna

 

1926

Deák 43. sz.

Gazda Erzsébet

 

1924

Deák 30. sz.

Braun Mária (2.)

 

1923

Petőfi 31. sz.

Eiler Zsuzsanna

 

1927

Deák 26. sz.

Hoffmann Zsuzsanna (2.)

 

1925

Árpád 28. sz.

Piltz Gizella

 

1926

Békési u. 2. sz.

Spiesz Julianna

 

1927

Óvoda 12. sz.

Lédig Zsuzsanna

 

1927

Deák 32. sz.

Wagner Erzsébet

 

1914

Deák 33. sz.

Bíró Istvánné

Eiler Julianna

1918

Rákóczi 60. sz.

Braun Zsuzsanna (1.)

 

1923

Turul u. 6. sz.

Bartolf Julianna

 

1922

Turul u. 42. sz.

Halmosi Julia

 

1922

Csendes köz 6. sz.

Frei Józsefné

Tichi? Magdolna

1914

Turul 26. sz.

Braun Zsuzsanna 

 

1926

Nagyatádi u. 35. sz.

Maász Irén

 

1927

békési u. 33. sz.

Winter zsuzsanna

 

1926

Békési 31. sz.

Hoffmann Mártonné

Wagner Katalin

1924

V. ker. 170. sz. 

Wagner Zsuzsanna

 

1926

Luther 17. sz.

Hoffmann Margit

 

1926

Báthori 29. sz.

hoffmann Magdolna

 

1925

Hajnal 19. sz.

Hoffmann Julianna

 

1923

Hajnal 19. sz.

Schmidt Zsuzsanna

 

1923

Oltványkert 6. sz.

Rau Magdolna

 

1926

Mátyás 35. sz.

Wagner Zsuzsanna

 

1926

Árpád 36. sz.

Braun Magdolna

 

1914

Győri J. 7. sz.

Háy Andrásné

Nigrinyi Mária

1916

Győri J. 6. sz.

Brandt Margit

 

1920

Jeszenszky 5. sz

Bartolf Ádámné

Maász Zsuzsanna

1922

Deák 28. sz.

Bartolf Ádám 

 

1923

Deák 28. sz.

Bartolf Józsefné

Regős Magdolna

1921

Mátyás kir. 42. sz.

 Bartolf József

 

1917

Mátyás kir. 42. sz.

Eiler Mihály

 

1919

Báthori 34. sz.

Eiler Mihályné

Koszti Róza

1919

Báthori 34. sz.

Gschwindt József

 

1911

Nefelejcs u. 7. sz.

Gschwindt Józsefné

Wagner Zsuzsanna

1917

Nefelejcs u. 7. sz.

Wagner József

 

1922

Rákóczi 60. sz.

Wagner Józsefné

Eiler Katalin

1920

Rákóczi 60. sz.

Herter Ádám

 

1909

Turul 25. sz.

Herter Ádámné

Eiler Julianna

1922

Turul 25. sz.

Braun Mihály

 

1921

Mátyás 13. sz.

Braun Mihályné

Klein Zsuzsanna

 1922

Mátyás 13. sz.

Fábián Mihály

 

1913

VI. ker. 83. sz

Fábián Mihályné

Wagner Katalin

1916

VI. ker. 83. sz

Róka Mihály

 

1923

Szénáskert 35. sz.

Rück Márton

 

1914

Báthori 30. sz.

Hoffmann Márton

 

1904

Báthori 29. sz.

Stéfán György

 

1905

Báthori 38. sz.

Nun Mihály

 

1925

Báthori 25. sz.

Herter József

 

1924

Könyök u.  11. sz.

Schwalm Ádám

 

1906

Oltványkert 7. sz.

Stéfán Mihály

 

1919

Ovodaköz 4. sz.

Brandt Antal

 

1914

Jeszenszky 5. sz

Knizel József ifj.

 

1925

Horthy 8. sz.

Szeider Péter

 

1906

Turul u.  27. sz

Wagner Ádám

 

1901

V. ker. 170. sz. 

Wagner Mihály

 

1927

Deák 43. sz.

Roósz József

 

1921

Deák 31. sz.

Májer Sándor

 

1922

Kórház u. 10. sz.

Májer László

 

1928

Kórház u. 10. sz.

Pálfi György

 

1925

Árpád 26. sz.

Guth Márton

 

1915

Szénáskert 33. sz.

Weigert Mihály

 

1906

Tessedik 8. sz.

Hoffmann Mihály

 

1908

Gyomai u. 9. sz.

Hirháger József

 

1927

Ambrus J. 13. sz.

Wagner Ádám

 

1928

Mátyás 41. sz.

Eiler Ádám

 

1915

Orlai 4. sz.

Vági Ádám

 

1901

Győri J. 10. sz

Rück Ádám

 

1901

Luther u. 15. sz.

Rück Ádám ifj.

 

1928

Luther u. 15. sz.

Herzberger Tibor

 

1928

Kossuth tér 3. sz.

Mausz József

 

1902

Erzsébet 3. sz.

Schupkégel Mihály

 

1904

Bethlen u. 3. sz.

Rau József

 

1902

Deák 11. sz.

Bartolf József

 

1907

Hajnal 2. sz.

Braun Ádám

 

1907

Csendes köz 3. sz.

Hoffmann Ádám

 

1904

Árpád 28. sz.

Rau József

 

1903

Luther 2. sz.

Wagner Mihály

 

1924

Erzsébet 34. sz.

Wagner József

 

1928

V. ker. 83. sz. 

Klein József

 

1911

Horthy 9. sz.

Wagner Lajos

 

1902

Mátyás 17. sz.

Brücher József

 

1912

Bethlen u. 1. sz.

Maász Márton

 

1900

Nyár u. 4. sz.

Rau Mihály

 

1904

Luther u. 4. sz.

Braun József

 

1919

Petőfi 5. sz.

Rau József ifj.

 

1928

Luther u. 2. sz.

Eiler György

 

1914

Báthori 7. sz.

 

 

  Német anyanyelvűek

Kimutatás Mezőberény községben az orosz  katonai hatóságok által munkaszolgálatra igénybe vett német származású egyénekről, akik német származásúak és annak is vallották magukat

Sorszám Név Lánykori / férjezett név Született Lakik
1 Eiler Péterné Chriszt Julia 1918 Deák F. 37
2 Hoffmann Zsuzsanan Hoffmann Zsuzsanna 1925 Erzsébet út 13.
3 Frei Józsefné Tichi Magdolna 1914 Turul 26.
4 Wágner Zsuzsanna Wágner Zsuzsanna 1926 Luther 17.
5 Eiler Mihály   1919 Báthori 34
6 Gschwindt József   1911 Nefelejcs u 7.
7 Gschwindt Józsefné Wágner Zsuzsanna 1917 Nefeljcs  u. 7.
8 Róka Mihály   1923 Szénáskert 35.
9 Rück Márton   1914 Báthori 30
10 Nun Mihály   1925 Báthori 25
11 Máyer Sándor   1922 Kórház 10
12 Máyer László   1928 Kórház 10
13 Guth Márton   1925 Szénáskert 33.
14 Wági Ádám   1901 Győri 10.
15 Rau József   1903 Luther 2.
16 Maász Márton   1901 Nyár u 4
17 Rau József   1928 Luther 2.
18 Wolf György   1922 Ókert 103
19 Beinschrodt Márton   1907 Nagyatádi 17.
20 Hoffmann József   1902 Báró Eötvös 4.
21 Schmidl József   1905 Ambrus 66.
22 Guth József   1917 Árpád 3.
23 Frei József   1909 Bocskai 27.
24 Örtli Ferenc   1901 Győri 7.
25 Nun Mihály   1919 Luther 19.
26 Hoffmann József   1907 V.ker 103.
27 Piltz Józsefné Piltz Józsefné 1919 VI. ker 123
28 Bartolf Márton   1903 V.ker 228.
29 Krattinger Mihály   1901 VI. ker 123
30 Pangert Mihály   1902 V. ker 275
31 Brücher Magdolna Brücher Magdolna 1908 VI. ker 98
32 Götz András   1910 Turul 18.
33 Frei Mihály   1927 V.ker. 131
34 Frei Magdolna Frei Magdolna 1913 V.ker. 131
35 Braun M József   1928 V.ker. 132/2
36 Simonfalvi Mihály   1911 Turul 2.
37 Rau Mihály   1905 V.ker. 195.
38 Rau Magdolna Rau Magdolna 1927 V.ker. 195.
39 Weigert Mihály   1901 V.ker.82.
40 Wolf József   1901 Grf.Tisza i. 18.
41 Schauer Gyula   1910 Madarász …..
42 Wágner Magdolna Wágner Magdolna 1912 Oltványkert 3
43 Wagner Zsuzsanna wagner Zsuzsanna 1908 Oltványkert 3
44 Kocsik Györgyné Kocsik Györgyné 1924 Szénáskert 24
45 Lédig Julianna Lédig Julianna 1922 Kereki 52
46 Rau Erzsébet Rau Erzsébet 1914 Ambrus 15.
47 Nics Magdolna Nics Magdolna 1925 Deák F. 6
48 Nics Katalin Nics Katalin 1927 Deák F. 6
49 Schidt Márton   1919 VI.ker 35/1
50 Gottschik András   1920 VI.ker 121
51 Gottschik Imre   1927 VI.ker 121
52 Gottschik Erzsébet Gottschik Erzsébet 1925 VI.ker 121
53 Gottschik Marika Gottschik Marika 1911 VI.ker 113
54 Gottschik Erzsébet Gottschik Erzsébet 1926 VI.ker 113
55 Gottschik Márton   1912 VI.ker 100
56 Weigert Zsuzsanna Weigert Zsuzsanna 1924 VI.ker 78/2
57 Weigert András   1927 VI.ker 78/2
58 Lédig Zsuzsanna Lédig Zsuzsanna 1926 VI.ker 116/1
59 Haibach József   1927 VI.ker. 75.
60 Hoffmann Mihály   1919 VI.ker 106.
61 Emrich Ádám   1906 VI.ker.107/1
62 Frei Márton   1905 VI.ker. 77/2
63 Frei Márton   1928 VI.ker. 77/2
64 Gottschik Mihály   1910 VI. ker 118.
65 Hoffmann Márton   1904 VI.ker 115.
66 Guth Márton   1912 v.ker 12.
67 Frei Ádám   1904 V.ker 372.
68 Schidt Ádám ifj.   1908 V.ker.683.
69 Schubkégel Katalin Schubkégel Katalin 1926 Árpád 28.
70 Hoffmann Márton   1927 V.ker. 27.
71 Braun Mihály   1908 Oltványkert 28
72 Piller Ádám   1902 Rákóczi 50.
73 Winter József   1903 Petőfi 13.
74 Braun Magdolna Braun Magdolna 1923 V.ker. 348
75 Winter Magdolna Winter Magdolna 1925 V.ker.343.
76 Kuntz Magdolna Kuntz Magdolna 1922 V.ker. 342.
77 Kreisz Ádámné Kreisz Ádámné 1914 Rákóczi 44.
78 Winter Mária Winter Mária 1921 Mátyás 63
79 Winter Róza Winter Róza 1927 Máyer J. 63.
80 Winter Katalin Winter Katalin 1925 Máyer J. 63.
81 Stéfán Zsuzsanna Stéfán Zsuzsanna 1926 Hatház u. 8.
82 Gotthardt Józsefné Gotthardt Józsefné 1920 báthori 17.
83 Nun József   1911 Turul 24
84 Nun Erzsébet Nun Erzsébet 1927 Turul 24
85 Lédig József   1909 V.ker. 156
86 Stéfán Márton   1913 V.ker. 81
87 Roósz Péter   1924 Luther 4
88 Roósz András   1905 Luther  4
89 Roósz Mária Roósz Mária 1922 Luther 4
90 Braun Mihály   1904 V.ker.336
91 Roósz Mihály   1920 VI.ker 169
92 Lamarszfeld Ferenc   1904 Máyer J. 57.
93 Herter József   1902 VI.ker.175.
94 Vasas Györgyné Hoffmann Zsuzsanna 1918 Madarász 70
95 Hoffmann József   1907 V.ker.298
96 Hoffmann Józsefné Hoffmann Józsefné 1915 V.ker.298
97 Braun Erzsébet Braun Erzsébet 1926 Kinizsi 1.
98 Erdei Julianna Erdei Julianna 1926 Árpád 3.
99 Schmidt Margit Schmidt Margit 1924 V.ker 119.
100 Schmidt Magdolna Schmidt Magdolna 1926 V.ker 119.
101 Rau József   1926 Ambrus u 15.
102 Schultz József   1925 Luther 12
103 Tichi Márton   1913 V.ker.59
104 Winter Ádám   1903 V.ker.683.
105 Schubkégel Péter   1912 Nagyatádi 4
106 Braun József   1907 Mátyás 44
107 Roósz András   1914 Ambrus S. 11.
108 Hoffmann Erzsébet Hoffmann Erzsébet 1925 Szénáskert 31
109 Gscwindt Márton   1913 Máyer 15
110 Weidmann Márton   1910 V.ker. 106
111 Hoffmann Magdolna Hoffmann Magdolna 1926 Szénáskert 31
112 Klein Ádám   1909 v.ker.120
113 Lédig József     Szénáskert
114 Schupkégel Péter     Kórház 12
115 Schupkégel Mihály     Kórház 12
116 Guth Mihály   1908 Kórház u. 8.
117 Nun József   1911 Turul u. 24.
118 Poltz Adolf   1907 VI.ker.75.sz
119 Krattinger Mária Krattinger Mária 1927 VI:ker.43
120 Wolf András   1910 V.ker.63.
121 Pangert Mihályné   1913 Rákóczi 24
  79 férfi 42 nő    

 

 

 

Apai ágon németek

Sorszám Név Leánykori /férjezett   Született Lakik
1 Spiesz Julianna Spiesz Julianna   1927 Óvoda u. 12.
2 Maász Irén Maász Irén   1927 Békési 33.
3 Winter Zsuzsanna Winter Zsuzsanna   1926 Békési 31.
4 Brandt Margit Brandt Margit   1920 Jeszenszky 5.
5 Stéfán Mihály     1919 Óvoda u. 4.
6 Brandt Antal     1914 Jeszenszky 5.
7 Knizel József ifj.     1925 Horthy 8.
8 Roósz József     1921 Deák 31.
9 Hirhager József     1927 Ambrus u. 13.
10 Wagner Márton     1910 "London"
11 Schöfer Ádám     1928 Madarász 32.
12 Schöfer András     1925 Madarász 32.
13 Winter Zsuzsanna Winter Zsuzsanna   1926 Máyer u. 54.
14 Winter Ádám     1922 Máyer.u 54.
15 Wagner Lajos     1915 Thököly u. 5.
16 Berner Ádám     1926 "London"
17 Schultz Ádám     1911 Petőfi 40.
18 Schultz Márton     1913 Jókai 79.
19 Braun József     1923 Hunyadi 3.
20 Schmidt Ádám     1926 V.ker. 217
21 Schultz Juliánna Schultz Juliánna   1927 VI.ker 449.
22 Weigert Mária Weigert Mária   1922 VI.ker 94.
23 Weigert Katalin Weigert Katalin   1924 VI.ker 94.
24 Weigert Zsuzsanna Weigert Zsuzsanna   1925 VI.ker 94.
25 Simonfalvi Mihályné Simonfalvi Mihályné   1902 Turul u. 2.
26 Wagner József      1928 Tarcsai tanyák 20.
27 Minich Mária Minich Mária   1922 Gyomai 31.
28 Rück Mihályné Rück Mihályné   1922 Deák 20.
29 Guth András     1927 Nagyatádi 9.
30 Palotai Márton     1919 Békési 27.
31 Wagner Antal     1908 Sirály u. 3.
32 Kuntz József     1911 Bonyhai 49.
33 Schubkégel Mária Schubkégel Mária   1924 Pipa u 10.
34 Rück Zsuzsanna Rück Zsuzsanna   1921 Kereki 71.
35 Knizel Gyula     1924 Hunyadi 23.
36 Minich Ilona Minich Ilona   1914 Szarvasi 44.

 

Anyai ágon németek

 Mezőberény községben az orosz katonai hatóságok által munkaszolgálatra igénybe

vett német származású egyénekről. Azon félvérűek, akik anyai ágon németek:

Mezőberény 1945. január 9.

Sorszám Név Leánykori / férjezett   Született Lakik  
1 Nigrinyi Erzsébet Nigrinyi Erzsébet   1927 Mátyás 51.  
2 Gazda Erzsébet Gazda Erzsébet   1924 Deák F. 30.  
3 Háy Andrásné Háy Andrásné   1916 Győri J  
4 Pálfi György     1925 Árpád 26  
5 Gubis András     1925 V.ker 78.  
6 Gubis Julianna Gubis Julianna   1926 V.ker 78.  
7 Kornis János     1924 Tessedik tés 9.  
8 Kornis Sándor     1927 Tessedik tés 9.  
9 Bereczki Lajos     1927 V.ker 123.  
10 Plesovszki György     1926 V.ker. 522.  
11 Földesi Sándor     1928 VI.ker. 141.  
12 Nagy Magdolna     1925 VI.ker.28.  
13 Bányász József ifj.     1922 V.ker.53.  
14 Gazsó János     1905 Oltványkert 10.  
15 Józsa Julianna Józsa Julianna   1925 Kismester 6.  
16 Kis-Pál Zsuzsanna Kis-Pál Zsuzsanna   1925 Nagyatádi 38.  
17 Uhrin Julianna Uhrin Julianna   1927 Tessedik tés 13.  
18 Adamik Györgyné Adamik Györgyné   1923 Rákóczi 4.sz.  

 

 

Sem anyai, sem apai ágon nem németek

 

Sorsz. Név Leánykori Született Lakik
1 Eiler Mihályné Koszti Róza 1919 Báthori 34.
2 Fábián Mihály   1913 VI. ker. 83.
3 Herzberger Tibor    1928 Kossuth tér 3.
4 Molnár Ilona   1923 V.ker. 533.
5 Bugyi Judit   1910 Grf. Tisza I. 6.
6 Schmidt Mártonné   1913 VI. ker.35/1 /Nyilas/
7 Zahorán Ilona    1928 Malom u. 1.
8 Stéfán Mártonné    1922 V.ker. 81.
9 Keve Mihály   1914 Nagyatádi 33
10 Kovács Katalin    1921 V. 3.
11 Vasas György    1903 Madarász 70.
12 Szicsek József    1910 Nagyatádi 22.
13 Lendvai János   1912 Nagyatádi 5.
14 Boldis Pál   1914 Zrínyi 9.
15 Adamik György    1920 Rákóczi 4.

 

A jóvátételi munkában meghaltak

 (A Hadtörténeti Intézet Elhurcolva - távol a hazától című kiadványa alapján)

Név Szül. Halála Fogvatartás helye Temető
Bartol(f) Józsefné 1921 1946.07.01. 1601. öá. mu. zlj., Novosahtyinszk, 4. szd. 1601. öá. mu. zlj. temetője, Novosahtyinszk/Rosztov 23. sír
Bartolf Ádám 1911 1945.09.02. 1603. öá. mu. zlj., Sahti/Rosztov 1603. öá. mu. zlj. temetője, Sahti/Rosztov 33. sír
Berg Ádám 1901 1947.04.24. 1401. öá. mu. zlj., Dnyepropetrovszk 1401. öá. mu. zlj. temetője, Dnyepropetrovszk 6/102. parcella/sír
Brandt Antal 1914 1947.07.06. 1601. öá. mu. zlj., Novosahtyinszk 1601. öá. mu. zlj. temetője, Novosahtyinszk/Rosztov 37. sír
Braun Henrik 1899 1946.05.04. 1431. öá. mu. zlj., Dnyepropetrovszk, 3. szd. 1431. öá. mu. zlj. temetője, Dnyepropetrovszk
Braun Márton 1904 1945.08.13. 1601. öá. mu. zlj., Novosahtyinszk, 3. szd. 6066. hdf. kórház temetője, Milgorod 10. sír
Braun Mihály 1908 1947.06.16. 1404. öá. mu. zlj., Dnyepropetrovszk, 4. szd. 1404. öá. mu. zlj., Dnyepropetrovszk, 4. szd. temetője
Braun Mihály 1904 1947.04.19. 1601. öá. mu. zlj., Novosahtyinszk 1601. öá. mu. zlj. temetője, Novosahtyinszk 34. sír
Gazsó János 1905 1945.06.26. 1402. öá. mu. zlj., 3. szd. 25. szovhoz melletti temető
Havas Mihály 1921 1945.09.09. 1402. öá. mu. zlj., 2. szd. 1402. öá. mu. zlj. temetője
Gut Márton 1912 1947.04.26. 1603. öá. mu. zlj., Sahti/Rosztov, 3. szd. 1603. öá. mu. zlj., Sahti, 3. szd. temetője
Hoffman András 1909 1946.08.08. 1404. öá. mu. zlj., Dnyepropetrovszk, 4. szd. 1404. öá. mu. zlj. temetője, Dnyepropetrovszk
Hoffman József 1907 1947.01.06. 1603. öá. mu. zlj., Sahti/Rosztov, 4. szd. 1603. öá. mu. zlj. temetője, Sahti/Rosztov, Októberi Forradalom bánya/Sahti 79. sír
Hoffmann József 1928 1945.08.23. 1601. öá. mu. zlj., Novosahtyinszk, 2. szd. 6066. hdf. kórház temetője, Milgorod
Hoffmann Mihály 1899 1947.05.06. 1431. öá. mu. zlj., Dnyepropetrovszk 1431. öá. mu. zlj. temetője, Dnyepropetrovszk 2/3. parcella/sír
Hoffmann Zsuzsanna 1925 1946.10.28. 1601. öá. mu. zlj., Novosahtyinszk, 4. szd. 6066. hdf. kórház temetője, Milgorod 27. sír
Keizer Gyula 1924 1946.12.29. 1603/3. öá. mu. zlj., Sahti, 2984. hdf. kórház, Foksány 2984. hdf. kórház temetője, Foksány
Klein Ádám 1909 1947.09.13. 1431. öá. mu. zlj., Dnyepropetrovszk, 3. szd. 1431. öá. mu. zlj. temetője, Dnyepropetrovszk
Kreisz József 1903 1947.05.21. 143. öá. mu. zlj. 1431. öá. mu. zlj. temetője, Dnyepropetrovszk 2/8. parcella/sír
Lédig József 1925 1946.12.16. 1. hdf. táb. 6066. hdf. kórház temetője, Milgorod
Münnich Mária 1922 1947.03.01. 1603. öá. mu. zlj., Sahti/Rosztov 1603. öá. mu. zlj. temetője, Sahti/Rosztov
Pocúlú Pálné 1913 1946.08.02. 1601. öá. mu. zlj., Rosztov/Novosahtyinszk 1601. öá. mu. zlj. temetője, Novosahtyinszk/Rosztov
Scherer András 1924 1946.02.21. 1404. öá. mu. zlj., Dnyepropetrovszk, 4. szd. 1404. öá. mu. zlj. temetője, Dnyepropetrovszk
Schön József 1927 1946.09.30. 1402. öá. mu. zlj., 2. szd., 1433. öá. mu. zlj., Puskino, 2984. hdf. kórház, Foksány 2984. hdf. kórház temetője, Foksány
Schőn József 1901 1947.02.27. 1603. öá. mu. zlj., Sahti/Rosztov, 4. szd. 1603. öá. mu. zlj. temetője, Sahti/Rosztov
Schön Márton 1907 1947.02.10. 1402. öá. mu. zlj., 2. szd. 1402. öá. mu. zlj. temetője
Seeprégel József 1912 1945.07.25. 1603. öá. mu. zlj., Sahti/Rosztov 1603. öá. mu. zlj. temetője, Sahti/Rosztov, Októberi Forradalom bánya/Sahti 20. sír
Stefán József 1899 1947.03.05. 1431. öá. mu. zlj., Dnyepropetrovszk 1431. öá. mu. zlj. temetője, Dnyepropetrovszk
Stefán Márton 1908 1947.04.26. 1603. öá. mu. zlj., Sahti/Rosztov, 4. szd. 1603. öá. mu. zlj. temetője, Októberi Forradalom bánya/Sahti 104. sír
Tihi Márton 1913 1947.01.02. 1404. mu. zlj., Dnyepropetrovszk, 1433. öá. mu. zlj., Puskino, 1431. mu. zlj., Dnyepropetrovszk 1431. öá. mu. zlj. temetője, Dnyepropetrovszk 49. sír
Wagner Ádám 1902 1947.02.09. 1603. öá. mu. zlj., Sahti/Rosztov, 3. szd. 1603. öá. mu. zlj. temetője, Sahti/Rosztov 87. sír
Wagner Ádám 1903 1945.09.15. 1603. öá. mu. zlj., Sahti/Rosztov, 4. szd. 1603. öá. mu. zlj. temetője, Októberi Forradalom bánya/Sahti
Wintner Ádám 1903 1947.05.07. 1402. öá. mu. zlj., 1. szd. 1402. öá. mu. zlj. temetője 9/6. parcella/sír

  

 

 

A jóvátételi munkában meghaltak (2)

Köhler Julia adatai

 

Születési név Keresztnév Születési idő A láger helye Halála Egyéb körülmény
Braun Magdolna 1923 Sachti 1945  
Braun Magdolna 1923 Sachti 1945  
Bereg  Ádám 1901   1945  
Brücher Ádám 1924 Krivoj-Rog 1945  
Gazsó  János 1905 Krivoj-Rog 1945  
Hoffmann Márton 1903 Novo-Sachti 1945  
Hoffmann Mihály 1919 Sachti 1945  
Hoffmann József 1928 Sachti 1945  
Hoffmann József 1928 Sachti 1945  
Havasi (Hoffmann) Mihály 1921 Krivoj-Rog 1945  
Kreisz  Mihály 1902 Krivoj-Rog 1945  
Klein  Ádám 1909 Krivoj-Rog 1945  
Lédig  Márton 1914 Krivoj-Rog 1945 Bányaomlás
Szeider Péter 1900 Novo-Sachti 1945 Novo Sachti
Szóth Dániel 1905 Novo-Sachti 1945 Novo Sachti
Wiegandt Mihály 1906 Novo-Sachti 1945 Veseműködése leállt
Wolf  György 1922   1945 Elhurcolása közben
Braun  Henrik 1899 Krivoj-Rog 1945  
Schőn  József 1903 Krivoj-Rog 1945  
Guth  András 1910 Novo-Sachti 1945  
Bartolf Ádám 1902 Sachti 1945 Hazaszállítás közben hunyt el Debrecenben
Bartolf Ádám 1902 Sachti 1945 Hazaszállítás közben hunyt el Debrecenben
Winter  Ádám 1900   1945  
Ifj. Schőn  József 1927 Krivoj-Rog 1946 Foksániban, hazafelé
Bartolf Ádám 1911 Sachti 1946  
Braun  Márton 1904 Sachti 1946  
Braun  Erzsébet 1926 Novo-Sachti 1946  
Braun  József 1907 Krivoj-Rog 1946  
Frey  Ádám 1904 Krivoj-Rog 1946 Németországban
Róka András 1904 Krivoj-Rog 1946  
Guth  Márton 1912 Novo-Sachti 1946  
Hoffmann Zsuzsánna 1925 Novo-Sachti 1946  
Hoffmann András 1909 Krivoj-Rog 1946  
Kreisz  József 1903 Krivoj-Rog 1946 Éhen halt
Lédig  József 1925   1946  
Wiesner (Pauló Pálné) Erzsébet 1913 Novo-Sachti 1946  
Stéfán  Márton 1908 Sachti 1946 Sachtiban halt meg
Schőn  József 1901 Krivoj-Rog 1946 Krivoj-Rogban halt meg 
Scherer András 1924 Krivoj-Rog 1946 Tüdőgyulladás
Schőn Márton 1907 Krivoj-Rog 1946 Krivoj-Rogban halt meg (1946)
Tichy Márton 1913 Krivoj-Rog 1946  
Wagner  Márton 1910 Krivoj-Rog 1946  
Wagner  Ádám 1904 Krivoj-Rog 1946 Krivoj-Rogba
Winter  Ádám 1903 Krivoj-Rog 1946 Krvoj-Rog
Weigert József 1900 Krivoj-Rog 1946  
Braun Mihály 1904 Novo-Sachti 1947 Novo Sachti
Gubis  András 1925 Novo-Sachti 1947  
Hoffmann József 1907 Sachti 1947  
Hoffmann Imre 1908 Novo-Sachti 1947 Romániában fogsányiban
Hoffmann Mihály 1899 Krivoj-Rog 1947  
Frey  (Lendvai Jánosné) Magdolna 1916 Sachti 1947  
Mausz  József 1902 Novo-Sachti 1947  
Münich Mária 1922 Sachti 1947  
Stéfán  György 1905 Krivoj-Rog 1947 Hazatérése után napokkal
Stéfán  József 1899 Krivoj-Rog 1947  Krivoj-Rogban
Schmidt Imre 1900 Novo-Sachti 1947  Hazafele a vagonban halt meg
Schmidt Imre 1900 Novo-Sachti 1947  Hazafele a vagonban halt meg
Schafer Ádám 1911 Krivoj-Rog 1947  
Wagner  Ádám 1900 Krivoj-Rog 1947  
Urbancsek  Ádám 1925 Novo-Sachti 1947 Novo-Sahti robbanás