1914-1918

Mezőberény község hősi halottainak emlékalbuma

1928. június 24.

(Az albumban megörökített mezőberényi hősök névsora.)  

Az album Kner Erzsébet könyvkötő iparművész alkotása (Gyoma 1897.10.07. - Chicago 1998.03.01.) 

  A Kossuth téren álló hősi emlékművet József királyi herceg avatta fel 1928.06.24-én. (Bejegyzése az emlékkönyve.)    

Békés vármegye főispánja Dr. Kovacsics Dezső bejegyzése a naplóba. 

 A vármegye alispánjának, dr. Daimel Sándornak a beírása.

  A volt parancsnokok bejegyzései: szentkereszthegyi Kratochwill Károly altábornagy (4. honvéd gyalogezred, Nagyvárad) és Pánwitz Vilmos alezredes (a 101. gyalogezred 3. zászlóalj, Békéscsaba)

A község elöljáróinak aláírása  


Az albumba bejegyzett hősök névsora

(= életrajzi adatok forrása: levéltár)

Adamik György: evangélikus, földmíves, felesége Liska Ilona, eltűnt.
Adamik János: 1876. evangélikus, földmíves, felesége Mojzsis Ilona, apja Adamik János, anyja Gazda Mária, magyar királyi 4. népfelkelő gyalogezred: címzetes őrvezető, 1915.11.02-án a Montenegrói harctéren elesett.
Adamik Mihály: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Vrbovszki Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1918.05.13-án Durazzónál elesett.
Almási László: 1885. református, földmíves, felesége Bátori Sára, 39. közös gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én, az olasz harctéren esett el.
Apáti István: 1886. református, földmíves, felesége Gulyás Mária, apja Apáti István, anyja Balog Erzsébet, magyar királyi 4. népfelkelő gyalogezred: közvitéz, 1915. 05. 08-án, az orosz harctéren elesett.
Apáti Lajos: 1892. református, földmíves, apja Apáti István, anyja Balog Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1915.07.28-án Busk Bocknál elesett.
Árva Ernő: 1884. földmíves, felesége Schöfer Magdolna, apja Árva Ernő, anyja Szarvas Júlia, gyermeke: 1. Erzsébet, 2. Mária, 3. Ernő, magyar királyi 3. honvéd gyalogezred: szakaszvezető, 1915. 04. 18-án, az orosz harctéren elesett.
Baán László Dr.: 1883. izr. ügyvéd, apja Bleuer Hermann, 63. gyalogezred: tartalékos főhadnagy, 1916.09.18-án a csatatéren elesett.
Bán László Dr*:1881.02.28. 35 éves, felesége: Schweiter Erna, főhadnagy, 27 hónap harctér, harmadosztályú katonai érdemkereszt vitézségi szalaggal, Sigunum Laudis, meghalt: Brzsecsán, csata Lengyelországban Szibalin mellett, eltemetve: Brzsecsán, 
P. Babinszki János: 1882. evangélikus, földmíves, felesége Pauló Ilona, apja P. Babinszki János, anyja Fábián Zsuzsánna, gyermeke: 1. János, 2. Anna, 3. Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1916.01.22-én hunyt el Losoncon, (kórházban) tüdőlövés következtében. 
Babinszki János: 1893. evangélikus, földmíves, felesége Komlódi Zsuzsánna, apja Babinszki György, anyja Kocsik Mária, gyermeke: 1. János, 2. Juliánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.08.06-án Doberdónál eltűnt.
Bacsó András: 1890. református, földmíves, felesége Bereczki Juliánna, gyermeke: 1. Margit, 5. huszár ezred: közvitéz, 1918.11.24-én hunyt el itthon, harctéri betegségben.
Bacsó György: 1882. református, földmíves, felesége Komlódi Juliánna, apja Bacsó István, anyja Zsíros Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914 szeptemberében az orosz harctéren eltűnt.
Bacsó György: földmíves, felesége Kolozsi Zsuzsánna, közvitéz.
Bacsó József: 1879. református, földmíves, felesége Uhrin Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.09.24-én, az orosz harctéren elesett.
Bacsó Lajos: 1887. református, földmíves, felesége Boczonádi Júlia, apja Bacsó József, anyja Polgár Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1915.03.01-én Lupkownál elesett.
Bagi András: 1883. református, csizmadia, felesége Soós Eszter, magyar királyi 2. honvéd huszárezred: közvitéz, 1916.10.25-én, az orosz harctéren elesett.
Bagi István: 1887. református, földmíves, felesége Józsa Sára, magyar királyi 4. népfölkelő gyalogezred: közvitéz, 1917. 12. 31-én, az olasz harctéren elesett.
Bagi József: 1893. református, földmíves, apja Bagi József, anyja Székely Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915 februárjában az orosz harctéren elesett.
Bagi Sándor: 1879. református, földmíves, felesége Balogh Zsuzsánna, apja Bagi István, anyja Oláh Zsuzsánna, gyermeke: 1. Sándor, 2. Lajos, 3. Zsuzsánna, 4. Dániel, császári és királyi 7. vonat osztály: gyalogos, 1915.02.12-én, Kassán kórházban elhalt. 
Bagi Sándor: 1890. református, földmíves, apja Bagi Sándor, anyja Túri Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914 októberében Zemplénben, a harctéren szerzett betegségben meghalt.
Z. Balázs György: evangélikus, földmíves, felesége Sinka Mária, császári és királyi vasútépítő osztag: hadi munkás.
Balázs Pál: 1894. evangélikus, földmíves, apja Balázs Pál, anyja Boldis Judit, császári és királyi 39. gyalogezred: népfölkelő, 1915.11.05-én Laibachban elhalt.
D. Balogh András: 1878. református, földmíves, felesége Balogh Katalin, apja Balogh Ferenc, anyja Víg Mária, gyermeke: 1. Róza, 2. Irma, 3. Irén, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1916.09.03-án Jablonicza mellett elesett.
Balogh Bertalan: 1897. református, géplakatos, apja Balogh Lajos, anyja Varga Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1917.06.30-án Bécsben, kórházban elhalt.
Balogh Béla: 1889. református, géplakatos, apja Balogh Lajos, anyja Varga Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1915.02.01-én Koniarica? körül elesett.
Balogh Dániel: 1874. református, földmíves, felesége Földesi Zsuzsánna, apja Balogh István, anyja Kolozsi Juliánna, gyermeke: 1. Dániel, 2. Lajos, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: „A" népfölkelő, 1916.06.29-én Havasmezőn elesett.
Balogh Dániel: 1895. református, földmíves, apja Balogh István, anyja Földesi Zsuzsánna, trénezred: közvitéz, 1915.12.22-én, a szerb harctéren elesett.
Balogh Ferenc: 1883. református, földmíves, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1916.01.21-én Doberdónál elesett.
Balogh György: 1896. református, földmíves, apja Balogh András, anyja Szekeres Juliánna, magyar királyi 2. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.06.04-én eltűnt.
Balogh Imre: 1881. református, földmíves, felesége Dombi Juliánna, apja Balogh József, anyja Kolozsi Mária, gyermeke: 1. Eszter, 2. Imre, 3. Ilona, 4. Bálint, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: őrvezető, 1917.06.29-én, az olasz harctéren elesett.
F. Balogh István: 1891. református, földmíves, apja Balogh Mihály, anyja Kiss Katalin, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1920.12.31-én, az orosz harctéren elesett.
Balogh János: 1876. református, földmíves, felesége Szekeres Zsófia, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.05.21-én, az olasz harctéren elesett.
Balogh János: 1889. református, földmíves, császári és királyi 5. vártüzér ezred: póttartalékos, 1915.04.05-én elesett, Meljuce (Dalmácia).
Balogh József: 1890. református, földmíves, felesége Balogh Juliánna, apja Balogh József, anyja Kolozsi Mária, gyermeke: 1. Irén, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1918 júniusában az olasz harctéren eltűnt.
Balogh Károly: 1888. református, vasutas, apja Balogh Sándor, anyja Papp Sára, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914-ben az orosz harctéren eltűnt.
D. Balogh Lajos: 1890. református, földmíves, felesége Bagi Erzsébet, apja Balogh Lajos, anyja Kolozsi Sára, császári és királyi 101. gyalogezred, 1915.06.29-én Lembergben, kórházban, lövés következtében meghalt
Balogh Mihály: református, földmíves, apja Balogh András, anyja Komlódi Juliánna, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, 1914.10.09-én elesett, Csemernye.
K. Balogh Sándor: 1885. református, földmíves, felesége Szabó Zsófia, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.10.19-én Tirolban elesett.
Balogh Sándor: 1892. református, földmíves, apja Balogh Sándor, anyja Székely Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1915.05.15-én ismeretlen helyen elesett.
Baltha Sámuel: 1881. evangélikus, hentes, felesége Hoffmann Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1914.09.29-én, az orosz harctéren elesett.
Bartolf Ádám: 1884. evangélikus, földmíves, felesége Braun Zsuzsánna magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.10.22. Kovemiantó (Galícia) elesett.
Bartolf Dániel: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Hoffmann Katalin, magyar királyi 8. honvéd tüzérezred: tüzér 1914.10. …Staroia? elesett.
Bartolf Márton: 1895. evangélikus, földmíves, apja Bartolf Márton, anyja Bartolf Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.04.15-én, Nagykanizsán a tartalékos kórházban meghalt.
Bartolf Márton: 1884. evangélikus, földmíves, felesége Köhler Katalin, 37. gyalogezred: közvitéz, 1916.05.31-én Kijevben meghalt.
Bartyik József: gépész, felesége Hoffmann Magdolna, őrvezető.
Bartolf Péter: 1892. evangélikus, földmíves, apja Bartolf Mihály, anyja Schmidt Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915 áprilisában az orosz harctéren eltűnt.
Bauer Mihály: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Bartolf Juliánna, 46. tüzérezred: közvitéz, 1916.12.31-én Chiroff (orosz harctéren) elesett.
Behán János: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Boldis Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1920.12.31-én Oroszországban elhalt.
Beinschrodt András: 1890. evangélikus, földmíves, felesége Maász Zsuzsánna, gyermeke: 1. András, 2. Ádám, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: őrvezető, 1914.10.16. a novahitói harctéren elesett.
Beinschrodt András*: 1889.02.06. 25 éves, felesége: Maász Zsuzsánna, apja: Beinschrodt Márton, anyja: Hoffmann Magdolna, gyermek: Zsuzsánna, 4. honv. gy.e., őrvezető, 3 hó harctér, Novahiasztai melletti ütközetben esett el, eltemetve: ?, 
Benyovszki János: 1873. evangélikus, földmíves, felesége Stefanovics Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1916.09.07-én, Békéscsabán tartalékos kórházban meghalt.
Benyovszki Pál: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Hegedűs Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915 júniusában az olasz harctéren elesett.
Bereczki Elek: 1893. református, földmíves, apja Bereczki András, anyja Józsa Zsuzsánna, császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: gyalogos, elesett 1915.01.27-én, halálának helye: Morovicz.
Bereczki Ferenc: 1891.református, földmíves, apja Bereczki József, anyja Tóth Julia, császári és királyi 82.gyalogezred: népfölkelő, elesett 1915.11.04-én, Pileza (Oroszország).
Bereczki János: 1889. református, földmíves, felesége Komlódi Zsuzsánna, apja Bereczki János, anyja Szilágyi Erzsébet, gyermeke: 1. János, 2. Juliánna, császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915.06.11. eltűnt.
Bereczki József: református, földmíves, felesége Balogh Zsuzsánna, közvitéz, 1918 októberében Olmützben eltűnt.
Bereczki József: 1880. evangélikus, földmíves, felesége Kis Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 918.07.13. Ansieza.
Bereczki József*: 1879.04.14., 39 éves, felesége: Kiss Julianna, apja: néhai Bereczki János, anyja: néhai Komlódi Erzsébet, földmíves, 4. honv. gy.ezr. közlegény, 3 és fél hónap harctér, korábban volt sebesült, a lusicai kórházban betegségben halt meg, eletemetve: Lusica
Bereczki Sándor: 1894. református, földmíves, apja Bereczki Sándor, anyja Dombi Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1915.03.01-én, az olasz harctéren elesett.
Bereczki Sándor*: 1894.09.17. 21 éves, közlegény, 3 hónap harctéren, halála helye? temetve:?
K. Bereczki Sándor: 1894. református, csizmadia, apja Bereczki Sándor, anyja Mihályi Katalin, császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.06.16-30 között a Busiboló környéki csatákban elesett.
Beregi József: 1875. református, földmíves, felesége L. Csapó Ágnes, 2. aknavető osztag: aknavető, elesett: 1917.04.19. Lipoth (Románia).
Bezzegh György: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Králik Judit, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1919.04.28-án, az orosz harctéren hunyt el.
Béres Elek: 1887. református, földmíves, felesége Gazda Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1914.10.30-ánhunyt el.
Bobály András: 1887. evangélikus, kovács, felesége Balta Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, halála: 1918.03.19. Linszken, hadihajó megtorpedózás következtében hunyt el.
Bobály György: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Chrappán Katalin, apja Bobály Pál, anyja Czinkóczki Judit, gyermeke: 1. Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1914.10.04-én hunyt el.
B. Bobály György: 1879. evangélikus, gépész, felesége Sáli Ilona, apja Bobály György, anyja Kollár Ilona, gyermeke: 1. Ilona, 2. Judit, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918.09.06-án Bécsben hunyt el.
B. Bobály György: evangélikus, földmíves, apja Bobály György.
Bobály János: 1883. evangélikus, földmíves, apja Bobály János, császári és királyi 101.gyalogezred: póttartalékos, 1916.03.19-én hunyt el Csernovitz mellett gránátlövés következtében.
Bobály János: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Kmetykó Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.11.19-én Mezőberényben hunyt el veselob következtében.
Bobály János*: 1884.11.10. 32 éves, földmíves, felesége Kmetykó Ilona, apja: néhai Bobály Márton, anyja: néhai Bencsik Ilona, gyermeke: János és György, 4. honv. gy.e. közlegény, 18 hónap harctér, meghalt: Békéscsabán kórházban betegség folytán, eltemetve Mezőberényben.
M. Bobály János: 1885.evangélikus, földíves, felesége Pribojszki Zsuzsánna, császári és királyi 101.gyalogezred: közvitéz, 1918.01.31-én hunyt el, halálának helye: Podula.
Bobály Márton: 1882. evangélikus, földmíves, felesége Szollár Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.07.15-én hunyt el az orosz harctéren.
Bobály Pál: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Károlyi Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.10.14-én hunyt el az orosz harctéren.
Boldis János: 1875. evangélikus, földmíves, felesége Hegedűs Ilona, apja Boldis Márton, anyja Behán Ilona, gyermeke: 1. Ilona, 2. János, 3. Anna, 4. Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1915.10.19-én hunyt el az Isonzó fronton.
Boldis János: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Savolt Zsuzsánna, apja Boldis Mihály, anyja Sziráczki Erzsébet, gyermeke: 1. Pál, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1916.12.31-én hunyt el az orosz harctéren.
Boldis Mihály: 1894. evangélikus, pincér, apja Boldis Pál, anyja Jozaf Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: őrvezető, 1916.03.16-án elesett a San Michael körüli harcokban.
Boldis Pál: 1877. evangélikus, földmíves, felesége Balla Sára, apja Boldis György, anyja Vietorisz Judit, gyermeke: 1. György, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: póttartalékos 1916.03.29-én gránátlövés következtében esett el, halálának helye: Jamiano.
Boldis Pál*: 1877.02.14. 39 éves, napszámos, közlegény, 20 hónap harctéri szolg., kisezüst vitézi magatart, olasz fronton ütközetben, eltemetve: ? 
Boldis Pál: 1883. evangélikus, géplakatos, felesége Sáli Mária, apja Boldis Pál, anyja Hajkó Mária, gyermeke: 1. Pál, császári és királyi 101.gyalogezred: gyalogos, 1914.12.15-én esett el az orosz harctéren.
Boldis Pál: 1893. evangélikus, földmíves, apja Boldis György, anyja Kovács Judit, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, 1918.08.19-én, az orosz harctéren esett el.
Borgula György: 1890. evangélikus, földmíves, apja Borgula János, anyja Vrbovszki Mária császári és királyi 3. huszár ezred: szakaszvezető, 1915.10.01-én, harctéren esett el.
Borgula György: 1888. evangélikus, földmíves, apja Borgula György, anyja Virág Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1915.09.03-án esett el Zloczow környékén haslövés következtében.
G. Borgula János: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Gazda Katalin, apja Borgula János, anyja Vrbovszki Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.09.28-án esett el a harctéren.
Borgula János: evangélikus, kőmíves, felesége Bobály Anna, közvitéz, 1920.12.09. Mezőberényben, harctéren szerzett betegségben hunyt el.
Borgula Márton: 1885. evangélikus, földmíves, felesége Járosi Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én esett el az orosz harctéren.
Bornai János: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Koritár Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1919.04.30-án hunyt el.
Bornai János: 1892. evangélikus, földmíves, apja Bornai János, anyja Károlyi Anna magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917-ben Galíciában eltűnt.
Boros János: evangélikus, földmíves, felesége Csernák Mária.
Botos Imre: 1886. református, földmíves, felesége Dombi Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1916.06.30. Sterlensk, Oroszország.
Botyánszki János: 1896. evangélikus, cipész, apja Botyánszki János, anyja Köhler Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1916.06.18-án, az olasz harctéren eltűnt.
Bökő Mihály: 1883. református, földmíves, felesége Dombi Juliánna, apja Bökő István, anyja Kis Rebeka, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1916.01.10-én hunyt el, orosz fogságban, helye: Stretensk.
Bracsok János: 1887. evangélikus, lakatos, apja Bracsok András, anyja Kmetykó Mária, császári és királyi 7. vártüzér ezred: tartalékos főtüzér, 1915.02.13-án lavinaomlás áldozata lett, helye: Pejó (Cagoló).
Braun András: 1886. evangélikus, földmíves, felesége Klein Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, elesett 1917.04.22-én, Sasszent? Románia.
N. Braun Ádám: 1890. evangélikus, földmíves, apja Braun Ádám, anyja Schöfer Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1915.11.09-én esett el, halálának helye: Panasovka.
Braun Ádám*: 1895.01.08. 20 éves, közlegény, 1 hónap harctéren, Panasovka körüli csatatéri ütközetben (Galícia) eltemetve: Panacsoven.
Braun Dániel: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Háy Magdolna, apja Braun Dániel, anyja Braun Zsuzsánna, gyermeke: 1. Dániel, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, 1916.12.31-én esett el az olasz harctéren.
G. Braun József: 1894. evangélikus, földmíves, apja G. Braun József, anyja Götz Magdolna császári és királyi 7. hidász zászlóalj: hidász, 1915.09.30. Breczany, tífuszban halt meg.
Braun József*: 1894.10.14. 21 éves, 7. hidász zászlóalj, közlegény, 8 hónapi harctér, korábban volt már sebesült, meghalt Brezany (Galícia) kórházban, hagymáz betegségben eltemetve: Mezőberényben.
D. Braun Lajos: 1897. evangélikus, földmíves, apja D. Braun Ádám, anyja Götz Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: őrvezető, 1917 februárjában esett el a román harctéren.
Braun P. Márton: 1873. evangélikus, földmíves, felesége Hoffmann Katalin, gyermeke: Mihály, 2. Márton, 3. Katalin, 4. Magdolna, magyar királyi 4. népfelkelő gyalogezred: gyalogos, 1915.12.30. Trstenik, tüdőgyulladásban halt meg.
K. Braun Márton: 1884 evangélikus, máv. pályamunkás, felesége Stéfán Magdolna, császári és királyi 37. gyalogezred: őrvezető, 1914.08.24-én esett el a déli harctéren.
Braun Márton: 1895. evangélikus, szabó, apja Braun József, anyja Stéfán Rozália, magyar királyi 4. honv. gyalogezred: közvitéz, 1917.08.22-én hunyt el Szolnokon vasúti szerencsétlenség következtében.
Braun Márton: 1895. evangélikus, földmíves, apja Braun Mihály, anyja Hoffmann Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918-ban Albániában elhalt.
Braun Mihály: 1889. evangélikus, földmíves, apja Braun Mihály, anyja Brücher Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1916.12.31-én esett el az orosz harctéren.
Braun Mihály*: 1886.02.10. 29 éves, közlegény, 5 hónap harctér, meghalt: Unterwalden melletti csatatér (Galícia) eltemetve: ?, 
I. Braun Mihály: 1886. evangélikus, földmíves, felesége Winter Zsuzsánna, apja Braun András, anyja Braun Zsuzsánna, gyermeke: 1. Mihály, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1915.07.02-én Unterwalden harctéren hunyt el?
Braun Mihály: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Rück Zsuzsánna, apja Braun Mihály, anyja Scherer Katalin, gyermeke: 1. Mihály, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.11.18-án, az orosz harctéren eltűnt.
Braun Mihály: 1897. evangélikus, községi írnok, apja Braun Mihály, anyja Kaiser Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: tizedes, 1916.11.24-én a Thömösi szorosban elesett.
K. Braun Mihály: 1890. evangélikus, földmíves, apja Braun Mihály, anyja Hoffmann Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1915 szeptemberében az orosz harctéren eltűnt.
W. Braun Mihály: 1882. evangélikus, földmíves, felesége Schultz Zsuzsánna, apja W. Braun Mihály, anyja Wagner Magdolna, gyermeke: 1. Mihály, 2. Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915 novemberében az olasz harctéren eltűnt.
Brezsnyik János: 1878. evangélikus, földmíves, felesége Bobály Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.10.15-én esett el.
Brücher György: 1885. evangélikus, takarékpénztári könyvelő, felesége Berg Erzsébet, gyermeke: 1. György, császári és királyi 101. gyalogezred: e.é. önkéntes, 1916.12.31-én, az orosz harctéren eltűnt.
Brücher Márton: 1887. evangélikus, szabó, felesége Kovács Zsuzsánna, gyermeke: 1. Zsuszánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914 októberében az orosz harctéren eltűnt.
Brücher Mihály: 1896. evangélikus, földmíves, felesége Nagy Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1920.12.31. az olasz harctéren elesett.
Burai János: 1887. evangélikus, zenész, felesége Lakatos Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914 novemberében eltűnt.
Chrappan György: 1897. evangélikus, földmíves, apja Chrappan János, anyja Plavecz Katalin, császári és királyi 101. gyalogezred: népfelkelő tizedes, 1917.05.14-én hunyt el, Laseseino?
Chrappan György*: 1897.07.07. 19 éves, kereskedő (segéd), 10 hónap harctér, elesett Lacerczicsa (Galícia) melletti csatatéri ütközetben, eltemetve: Lacerczicsa.
Crappan János: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Babinszki Zsuzsánna, apja Chrappan Pál, anyja Lestyán Judit, gyermeke: 1. Zsuszánna, 2. Judit, 3. János, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.09.09-én, a szerb harctéren eltűnt.
Braun Márton: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Gyurik Judit, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd őrvezető, 1918.11.01. Pyombena.
Chriszt Ádám: 1873. evangélikus, gazdaságban béres, felesége Tonzor Karolin, apja Chriszt Ádám, anyja Roósz Zsuzsánna, gyermeke: 1. Magdolna, 2. Juliánna, 3. Zsuzsánna, 4. Ádám, 5. Mihály, 6. Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1918.02.18-án hunyt el az olasz harctéren, tábori kórházban.
Chriszt Mihály: evangélikus, földmíves, napszámos, felesége: ? Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.10.16-án Sanoknál a harctéren esett el.
Cselovszki János: 1876. evangélikus, földmíves, felesége Járosi Anna, magyar királyi 4. népfölkelő gyalogezred: népfölkelő, 1915.12.01-én esett el az olasz harctéren.
Csernai János: 1893. evangélikus, földmíves, apja Csernai János, anyja Tóth Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.11.30-án esett el.
Csernai Pál: evangélikus, földmíves, felesége Balázs Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos 1914.11.24-én hunyt el Zsolnán.
Cservenák János: 1882. evangélikus, földmíves, felesége Károlyi Mária, apja Cservenák Pál, anyja Litauszki ….., császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos gyalogos, 1915.02.06-án hunyt el Besztercebányán.
K. Cservenák János: 1892. evangélikus, földmíves, apja K. Cservenák Pál, anyja Kósa Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.10.10-én esett el az orosz harctéren.
L. Cservenák János: 1892. evangélikus, földmíves, apja L. Cservenák Pál, anyja Klenovszki Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914-ben az orosz harctéren eltűnt.
Cservenák János: 1882.evangélikus, földmíves, felesége Kokauszki Mária, gyermeke: 1. János, 2. Pál, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914 novemberében az orosz harctéren eltűnt.
Cservenák Márton: 1895. evangélikus, földmíves, apja Cservenák András, anyja Králik Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: népfelkelő gyalogos, 1915.09.12-én kórházban hunyt el. Helye: Wladimir.
Cservenák Márton*:1895.11.07. 19 éves földmív. apja: Cservenák Pál, anyja: Klenovszki Mária, 77. gyalogezred, közkatona, 16 hónap harctéri szolg.  korábban volt sebesülve, Wladimir Wolynaki Oroszország, lövésből eredő sebesülés, kórházban halt meg, eltemetve Wladimir Wolynaki.
Cservenák Mihály: 1885. evangélikus, földmíves, felesége Szollár Mária, apja Cservenák János, anyja Velki Mária, magyar királyi 15. vadászezred: vadász, 1917.06.24-én Lhioggiában, olasz fogságban hunyt el.
Cservenák Pál: 1884. evangélikus, földmíves, felesége Pilisi Judit, apja Cservenák Pál, anyja Klenovszki Mária, 46. gyalogezred: közvitéz, 1914.10.14-én, az orosz harctéren eltűnt.
Cservenák T. Pál: 1895. evangélikus, földmíves, apja Cservenák András, anyja Králik Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: népfelkelő, 1916.06.18-án szívlövésben halt meg, helye: Monte Busiboló.
Csiernyik Pál: 1897. evangélikus, földmíves, apja Csiernyik Pál, anyja Borgula Judit, császári és királyi 61. gyalogezred: őrvezető, 1917.10.25-én a Fajti körüli csatatéren esett el.
Csiernyik Pál: 1874. evangélikus, földmíves, felesége Szikora Anna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.09.21-én, Mezőberényben, tüdőgümőkórban hunyt el.
Csipes József:1872. evangélikus, tímár mester, felesége Krajcsovics Zsuzsánna, apja Csipes József, anyja Baltha Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1918.03.18-án tüdőgyulladásban hunyt el, helye: Beszterce.
Csipke János: 1885. református, máv. alkalmazott, felesége Szűcs Mária, apja Csipke Gábor, anyja Batizi Julia, gyermeke: 1. Mária, 2. Júlia?, 3. Róza, 4. Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.03.23-án, az orosz harctéren eltűnt.
Csipke Sándor: 1887. református, vasúti munkás, felesége Krasztina Zsófia, apja Csipke Gábor, anyja Batizi Julia, gyermeke: 1. Sándor, 2. Zsófia, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: szakaszvezető, 1914-ben a szerb harctéren eltűnt.
Csók József: 1894. református, földmíves, apja Csók József, anyja Balogh Mária, magyar királyi 2. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én, az orosz harctéren esett el.
Csönge Kálmán: kertész?, felesége Wagner Zsuzsánna, 1915 novemberében eltűnt.
Czinege József: 1897. földmíves, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.03.18-án, az olasz harcéren esett el.
Czinkóczki György: 1889. evangélikus, földmíves, apja Czinkóczki György, anyja Kósa Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.08.10. Olerzagócz?
Czinkóczki György*: 1889.09.23. evangélikus, földmíves, apja Czinkóczki György, anyja Kósa Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, (28 évesen halt meg) Zagorz, kórházban, kolerában.
Czinkóczki János: 1893. evangélikus, földmíves, felesége Frankó Judit, apja Czinkóczki Pál, anyja Tóth Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1916.06.18-án esett el haslövés következtében, helye: Mte Busibolo.
Czinkóczki János: 1893. ? 10. 23 éves közlegény, 12 hónap harctér, Bussi Bolló melletti harctéri ütközet, eltemetve: Bussi Bolló.
Czinkóczki Pál: 1878. evangélikus, földmíves, felesége Králik Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1916 júniusában az olasz harctéren eltűnt.
Darócz János: 1888. zenész, felesége Rácz Piroska, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.11.14-én esett el, helye: Cizna.
Dékány András: 1894. lóápoló, apja Dékány András, anyja Lija Anna császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos 1915.06.10. Ostrosel mellett elesett.
Dombi András: 1895. református, cipész, apja Dombi István, anyja Szekeres Julia császári és királyi 82. gyalogezred: népfölkelő, elesett: 1915.09.16. Grejmicsinki? 
Dombi András*: 1895.01.14. 20 éves, csizmadia, közlegény, 6  hét harctér, halála: Gnijimenki körüli ütközetben, eltemetve: ?
Dombi István: 1893. református, földmíves, apja Dombi István, anyja Szekeres Julia, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1815 februárjában elesett az orosz harctéren.
Dombi Sándor: 1889. református, cipész, apja Dombi Sándor, anyja Balogh Sára, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, elesett: 1915.12.03. Panatovka.
Drenyovszki János: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Sinka Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1914.09.25-én halt meg vérhasban. Homonna.
Drenyovszki János: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Boldis Ilona, apja Drenyovszki György, anyja Borgula Anna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én esett el az orosz harctéren.
Drenyovszki Mihály: 1888. evangélikus, földmíves, apja Drenyovszki Pál, anyja Tóth Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1916.07.20-án haslövés következtében hunyt el. Helye: Lasnice ?.
Drenyovszki Pál: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Kovács Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.05.04-én hunyt el az olasz harctéren, kórházban.
Dús Gyula: kereskedő, felesége Kabdebó Ilona 1914-ben esett el gránátlövés következtében, helye: Inresim?
Ecsedi András: 1881. református, földmíves, felesége Veress Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én esett el az orosz harctéren.
Ecsedi Lajos: 1891. református, földmíves, apja Ecsedi András, anyja Bacsó Juliánna, 3. tábori vadász zászlóalj: közvitéz, 1917.12.31-én esett el az olasz harctéren.
Eczeti György: 1882. evangélikus, földmíves, felesége Hudák Ilona, apja Eczeti János, anyja Turcsán Anna, gyermeke: 1. Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915-ben eltűnt az olasz harctéren.
Eibich Ádám: 1892. evangélikus, földmíves, apja Eibich Ádám, anyja Emrich Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1919.02.16-án hunyt el Mezőberényben kiütéses tífuszban. (1919.02.15-én érkezett haza az orosz fogságból.)
Eiler Ádám: 1893. evangélikus, földmíves, apja Eiler Márton, anyja Mayer Margit, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1917.08.28-án, Budapesten torokbajban hunyt el.
Eiler József: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Braun Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915.01.19-én esett el az orosz harctéren.
Eiler Mihály: 1876. evangélikus, földmíves, felesége Herter Zsuzsánna, apja Eiler András, anyja Bartolf Katalin, gyermeke: 1. Zsuzsánna, 2. Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.11.15-én, Nagyváradon vonat ütötte el.
Eiler Mihály: 1895.evangélikus, földmíves, apja Eiler Márton, anyja Mayer Margit, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918.09.24-én, az olasz harctéren eltűnt.
Eiler Mihály: 1886. evangélikus, földmíves, felesége Hoffmann Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.09.12-én esett el a Komarno körüli harcokban.
Elek Imre: 1888. földmíves, felesége Botos Eszter, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1920.09.18-án hunyt el orosz hadifogságban.
Elek János: földmíves, felesége Szabó Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1915.10.02-án esett el harctéren, Montenegró.
Elek János*: 1877.01.03. apja: Elek János, anyja: néh. Erdélyi ??, 37 éves, közlegény, 15 hónap harctér, Suhagora? melletti csatatéri ütközetben, eltemetve: Suhagora? 
Falu József: 1892. molnár segéd, apja Falu József, anyja Balla Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1916.09.28-án esett el az orosz harctéren.
Farkas Dezső: zenész, felesége Farkas Borbála, Oroszországban hunyt el.
Farkas Károly: zenész, felesége Matyi Mária, anyja Farkas Borbála, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.02.19-én esett el, helye: Brod.
Farkas Lajos: 1897. szobafestő, apja Farkas József, anyja Farkas Róza császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1916.06.30-án eltűnt, Monte Belmonte.
Fazekas István: földmíves, felesége Székely Juliánna, közvitéz, 1918.07.15-én hunyt el.
Fehér György: 1878. református, földmíves, apja Fehér Imre, anyja Püski Rebeka, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, 1914-ben eltűnt a szerb harctéren.
Fehér Sándor: 1886. református, földmíves, felesége Balogh Róza, apja Fehér Sándor, anyja Tóth Katalin, 37. gyalogezred: tizedes, 1917.12.31-én esett el az orosz harctéren.
Feldmüller József: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Klein Anna Mária, apja Feldmüller András, anyja Emrich Magdolna, gyermeke: 1. Anna Mária, 2. József, 3. Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915.02.02-én hunyt el, helye: Rózsadomb.
Feldmüller Márton: 1887. evangélikus, földmíves, császári és királyi 7. hidász zászlóalj: tizedes, 1917.06.02-én hunyt el Budapesten.
Filó György: 1877. evangélikus, földmíves, felesége Kovács Sára, utász II/8. sz. osztag: utász, 1917.03.24-én hunyt el Mezőberényben.
Fodor László: apja Fodor Bertalan.
Fógel József: 1863. evangélikus, földmíves, felesége Weigert Zsuzsánna, anyja Schlei Zsuzsánna, gyermeke: 1. Ádám, 2. Magdolna, 3. József, 4. Márton, 5. Mihály, császári és királyi ló gyűjtő kirend. Dolhe: hadi kocsis, halála: 1916.04.21. (Sztryjben megsebesült).
Földesi Dániel: földmíves, felesége Derekas Eszter, közvitéz.
Földesi István: 1887. református, földmíves, felesége Szekeres Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1914.12.26-án esett el az orosz harctéren.
Földesi Mihály: 1889. református, földmíves, apja Földesi József, anyja Földesi Sára, őrmester, 1915.03.20. Bochnia Galícia.
Frankó András: földmíves, felesége Puskel Mária, közvitéz, 1918.10.23-án esett el.
Frey Ádám: evangélikus, földmíves, felesége Rau Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.09.30-án, harctéren esett el.
Frey György: 1886. evangélikus, földmíves, felesége Braun Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.10.29-én, az orosz harctéren esett el.
Frey József: 1896. evangélikus, földmíves, magyar királyi 3. honvéd gyalogezred: őrvezető, 1915.11.24-én esett el, helye: Monte-San-Michele.
Frey Márton: 1892. evangélikus, földmíves, apja Frey Ádám, anyja Kaiser Magdolna, útépítési munkás osztag: munkás, 1916.12.05-én hunyt el lavinaomlás következtében, helye: Liano.
Frey Márton: 1884. evangélikus, földmíves, felesége Schidt Juliánna, apja Frey Márton, anyja Börner Zsuzsánna, gyermeke: 1. Márton, 1. honvéd huszárezred: huszár, 1915.10.03-án hunyt el Debrecenben.
Frey Márton: 1874. evangélikus, földmíves, felesége Maász Zsuzsánna, apja Frey Márton, anyja Lédig Erzsébet, gyermeke: 1. Márton, 2. Mihály, 3. Ádám, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917 szeptemberében az olasz harctéren eltűnt.
Frey Mihály: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Rück Magdolna, apja Frey Mihály, anyja Zsenits Zsuzsánna, gyermeke: 1. Mihály, 2. Márton, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.11.03-án hadi kórházában hunyt el. Budweis.
Frey Mihály: 1888. evangélikus, földmíves, Schidt Zsuzsánna, apja Frey Márton, anyja Börner Zsuzsánna, gyermeke: 1. Mihály, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, halála: 1914.10.03-án, Ungváron következett be.
Galó János: 1884. evangélikus, földmíves, felesége Visnyai Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918.12.31-én, az olasz harctéren esett el.
Cs. Gazsó György: 1877. evangélikus, földmíves, felesége Csermák Mária, apja Cs. Gazsó György, anyja Pásztor Ilona, gyermeke: 1. Mária, 2. Ilona, 3. Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: tizedes, 1917.11.22-én a román harctéren esett el.
Gazsó György: 1880. evangélikus, földmíves, felesége Hriván Mária 1. Ilona, 2. György, 28. vadász zászlóalj: vadász, 1918.04.04. Mezőberényben halt meg harctéren szerzett betegségben.
Gazsó Pál: 1889. evangélikus, kereskedő (segéd), felesége Kaiser Magdolna, apja Gazsó György, anyja Pauló Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, 1916.09.05-én elesett, helye: Wyzna Preluka.
Gidai István: földmíves, apja Gidai János, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos.
Götz András: 1878. evangélikus, kereskedő, felesége Mertz Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: őrmester, 1917.10.27-én a Monte-San-Gabriella körüli harcokban elesett.
Götz Dániel: 1888. evangélikus, földmíves, apja Götz Ádám, anyja Braun Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1918.06.22. a Piave mellett elesett.
Götz József:1876. evangélikus, földmíves, felesége Bayer Erzsébet, magyar királyi honvéd gyalogezred: honvéd, 1917.09.22-én tábori kórházban halt meg, helye: Bereczk.
Götz Mihály: 1880. evangélikus, földmíves, apja Götz Ádám, anyja Frey Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.04.16-án az Uzsoki-szorosnál esett el.
Gschwindt Márton: evangélikus, földmíves, felesége Frey Zsuzsánna, magyar királyi 4. népfölkelő gyalogezred: gyalogos, 1914.09.09-én eltűnt.
Gulyás András: református, napszámos, felesége Szilágyi Zsuzsánna, közvitéz, 1914 októberében eltűnt.
Gulyás Imre: apja Gulyás István, anyja Varga Juliánna.
Gulyás Lajos: 1894. református, földmíves, apja Gulyás Mihály, anyja Balogh Juliánna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1916.07.01-én esett el az olasz harctéren.
Kis Gulyás Lajos: 1885. református, csizmadia, felesége Takács Juliánna, apja Kis Gulyás János, anyja Székely Sára, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1917.07.21-én hunyt el Moszkvában.
Gulyás Mihály: 1882. református, kereskedő, felesége Túri Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz.
Guth Mihály: 18... evangélikus, földmíves, felesége Vogel Erzsébet, apja Guth András, anyja Vogel Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914 évben orosz harctéren eltűnt.
Gyebnár János: 1896. evangélikus, földmíves, apja Gyebnár Pál, anyja Behán Judit, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz.
Gyebnár Pál: 1884. evangélikus, szabó, felesége Knizel Teréz, császári és királyi 17. tábori ágyús ezred: hajtó tüzér, 1914.10.31-én Chyrow tábori kórházában hunyt el.
Gyebnár Pál*: 1884.09.18. evangélikus, szabó, felesége Knizel Teréz, apja: Gyebnár Pál, anyja: Tóth Mária, 21. tábori ágyús ezred: közlegény, 29 évesen halt meg, 3 hónap harctér, korábban is volt sebesült, Chyrov tábori kórház betegségben, Chryrow.
Hajkó András: 1895. evangélikus, földmíves, apja Hajkó András, anyja Hudák Anna, császári és királyi 77. gyalogezred: gyalogos, 1915.09.08-án Baslukinál elesett.
Hajkó György: 1893. evangélikus, földmíves, apja Hajkó György, anyja Gyebnár Ilona, 16. huszár ezred: huszár, 1916.11.30-án a román harctéren elesett.
Hajkó György*: 1895.01.05. 23 éves, 4. huszár ezred, közlegény, 2 hónap harctér, Szrebna melletti harctéri ütközetben, eltemetve: ? 
Hajkó János: 1877. evangélikus, földmíves, apja Hajkó György, anyja Pauló Mária, tizedes 1915-ben orosz fogságban eltűnt.
Hajkó Pál: 1890. evangélikus, földmíves, felesége Klement Mária, apja Hajkó Pál, anyja Lehóczki Mária, gyermeke: 1. Pál, 2. János, 21. honvéd gyalogezred: szakaszvezető, 1920.12.31-én orosz fogságban elhalt.
Hamza Imre: 1883. evangélikus, földmíves, császári és királyi 25. gyalogezred: népfelkelő gyalogos, 1916.10.29. Targúlai-völgyben elesett.
Hathy Ödön
Háy Ádám: 1873. gépész, felesége Spiesz Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: őrvezető, 1917.07.22-én, Temesváron, a helyőrségi kórházban hunyt el.
Háy József: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Herter Magdolna, apja Háy Mihály, anyja Braun Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: őrvezető, 1915.07.21-én, az olasz harctéren elesett.
Kis Háy Márton: kőmíves (segéd), felesége Szűcs Júlia, hadifogságban eltűnt.
Hegedűs György: 1893. evangélikus, földmíves, apja Hegedűs György, anyja Králik Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.10.31-én, az orosz harctéren eltűnt.
Hegedűs Mihály: 1882. evangélikus, földmíves, apja Hegedűs János, anyja Cservenák Katalin, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.09.18-án, az orosz harctéren eltűnt.
Henzel János: 1887. evangélikus, asztalos, apja Henzel András, anyja Brezsnyik Judit, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, elesett: 1914.09.11. Lesniowice.
Hoffmann András: evangélikus, földmíves, közvitéz.
M. Hoffmann András: Az oláh megszállás alatt az oláhok lőtték agyon.
M. Hoffmann Ádám: 1876. evangélikus, kőmíves, felesége Maász Mária, apja M. Hoffmann György, anyja Tichy Zsuzsánna, gyermeke: 1. Ádám, 2. Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1917.03.30-án Szebnánál esett el.
Hoffmann Ádám: 1878. evangélikus, földmíves, felesége Braun Katalin, gyermeke: 1. Ádám, 2. Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1914.09.09-én, a szerb harctéren elesett.
R. Hoffmann Ádám: 1872. evangélikus, földmíves, felesége Rau Katalin, apja Hoffmann Márton, anyja Schwindt Anna, Gyermeke: 1. Katalin, 9. h. h. Ezred: szakaszvezető, 1916.07.17-én, az orosz harctéren elesett.
Hoffmann György: 1884. evangélikus, földmíves, felesége Puskás Margit, tűzmester, 1918.08.19-én hunyt el.
Hoffmann József: 1882. evangélikus, gépész, felesége Herter Magdolna, apja Hoffmann András, anyja Bartyik Zsuzsánna, gyermeke: 1. Magdolna, 2. Juliánna, 3. Erzsébet, 4. Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914 decemberében Galíciában eltűnt.
Hoffmann József: 1880. evangélikus, földmíves, tizedes.
Hoffmann József: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Hoffmann Juliánna, apja Hoffmann Henrik, anyja Szóth Katalin, gyermeke: 1. József, 2. Juliánna, 3. Zsuzsánna, 4. Katalin, császári és királyi101. gyalogezred: póttartalékos, elesett 1915.08.30-án Zloczow környékén.
Hoffmann József*: 1887.04.25. 28 éves, anyja: Rau Katalin, közlegény, 1év és 2 hónap harctér, korábban volt sebesült, Meghalt: Unterwalden melletti csatatér (Galicia), eltemetve: Unterwalden,
Hoffmann Márton: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Frey Zsuzsánna, gyermeke: 1. Márton, 2. András, 3. Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: őrvezető, elesett 1914.10.27-én Bhyrow környékén.
M. Hoffmann Márton: 1886. evangélikus, /: kőmíves:/ gépkezelő, felesége Schultz Zsuzsánna, apja Hoffmann Márton, anyja Stéfán Katalin, gyermeke: 1. Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, 1917.07.25-én Mezőberényben hunyt el.
S. Hoffmann Márton: 1895. evangélikus, földmíves, apja Hoffmann Márton, anyja Schöffer Zsuzsánna, 82.gyalogezred: közvitéz, 1916.08.15-én a román harctéren esett el.
Horváth Sándor: zenész, felesége Kótai Vilma, eltűnt.
Hruben Mihály: 1873. evangélikus, földmíves, felesége Járosi Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1918.11.01-én olasz fogságban eltűnt.
Hudák György: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Gazsó Zsuzsánna, apja Hudák György, anyja Plavecz Mária, gyermeke: 1. Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: póttartalékos, elhunyt 1915.07.26. Wien, kórház.
Hudák Pál: 1890. evangélikus, földmíves, felesége Szarvaszki Zsuzsánna, apja Hudák András, anyja Cservenák Anna, gyermeke: 1. Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915 márciusában eltűnt Oroszországban.
Hurta Dániel: 1883. evangélikus, nyomdász, felesége Rakrics? Rebeka császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914 augusztusában a szerb harctéren elesett.
Jakab János: 1898. földmíves, apja Jakab István, anyja Püski? Eszter, 23. gyalogezred: közvitéz, elesett 1917.07.06. Bród.
Jakab János*: 1898.03.12. 19 éves, pék (segéd), közlegény, 6 hónap harctér, Brod az ütközetben, eltemetve: ?, 
Járosi András: 1897. evangélikus, földmíves, apja Járosi János, anyja Plavecz Anna magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.08.15-én, az olasz harctéren elesett.
Járosi János: 1881. evangélikus, földmíves, apja Járosi András, anyja Zuba Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.10.21-én, az orosz harctéren elesett.
Járosi János: 1895. evangélikus, földmíves, apja Járosi János, anyja Pilisi Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915 szeptemberében az olasz harctéren eltűnt.
Járosi Mihály: 1894. evangélikus, földmíves, apja Járosi Mihály, anyja Málint Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő gyalogos, 1915.08.07-én, Ungváron a tartalékos kórházban hunyt el.
Józsa Károly: 1876. református, földmíves, felesége Sinka Sára, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1915.11.02-án esett el a montenegrói harctéren.
Józsa Károly*: 1876.08.13. 38 éves, apja: Józsa János, anyja: Oláh Erzsébet, közlegény, elhalt: Puhagora melletti csatatéren az ütközetben, eltemetve: Visegrad.
Józsa Mihály: földmíves, felesége Balog Juliánna, közvitéz, 1918 februárjában eltűnt.
Kaiser András: 1893. evangélikus, földmíves, apja Kaiser András, anyja Hoffmann Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915.03.20. Szibériában elhalt.
Kaiser Márton: 1887. evangélikus, cserép gyáros, felesége Berg Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1916.03.14-én, az olasz harctéren elesett.
Kaiser Márton*: 1887.10.23. 29 éves, cserép és téglagyáros, apja: Kaiser Ádám, anyja Kuhn Katalin, őrvezető, 12 hónap harctér, korábban megsebesült, meghalt: Ranziánd, osztrák tengermellék, a tábori kórházban, eltemetéve: üres rubrika
Kállai Zsigmond: 1880. református, tanító magyar királyi 3. honvéd gyalogezred, 1914.09.10-én a Komarno körüli harcokban elesett.
R. Károlyi András: 1892. evangélikus, földmíves, felesége Gazda Judit, apja R. Károlyi András, anyja Martincsek Ilona, gyermeke: 1. András, császári és királyi 101. gyalogezred, 3. század: gyalogos, 1914.10.16-án, harctéren esett el.
Károlyi András: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Szugyiczki Anna, apja Károlyi János, anyja Litauszki Ilona, gyermeke: 1. András, 2. Anna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1917.12.31. Kirownál elesett.
Károlyi György: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Galó Zsuzsánna, apja Károlyi Pál, anyja Csernai Mária, gyermeke: 1. György 2. Pál, 109. vonatosztag, 1918.03.30-án hunyt el.
Károlyi György: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Janovits Mária, apja Károlyi János, anyja Litauszki Ilona, gyermeke: 1. Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1917.08.09-én, az orosz harctéren esett el.
Károlyi János: 1871. evangélikus, földmíves, felesége Velki Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1917.05.18-án esett el.
Károlyi János: 1897. evangélikus, földmíves, apja Károlyi György, anyja Szikora Mária, magyar királyi 2. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1916 júniusában az orosz harctéren eltűnt.
Károlyi Mihály: 1877. evangélikus, földmíves, felesége Virág Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1916.02.01. Szadadkán hunyt el tüdőlövés következtében.
Kelemen István: 1883. napszámos, felesége Takács Julia, császári és királyi 101.gyalogezred: tizedes, 1915 márciusában az orosz harctéren eltűnt.
Kelemen Mihály: 1885. csizmadia, felesége Varga Eszter, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én, az orosz harctéren esett el.
Kemény Károly: 1886. evangélikus, tanító, császári és királyi 101. gyalogezred, 1915.04.11. Parilor-hegyen esett el.
Kerekes Antal: 1884. földmíves, felesége Perei Sára, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1918-ban Szerbiában eltűnt. /:Polánka:/
Kilkó János: 1890. földmíves, apja Kilkó Péter, anyja Pável Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, elesett: 1916.06.16. Mte Busibolo-hegy.
Király Mihály: 1884. evangélikus, földmíves, apja Király János, anyja Mojzsis Mária, császári és királyi 77.gyalogezred: népfölkelő gyalogos, eltűnt: 1915.09.16. Rudó.
Király Pál: földmíves, felesége Hegedűs Ilona, tizedes, 1924.02.14-én hunyt el Békéscsabán, harctéren szerzett betegségében.
Kiss Bálint: 1876. református, földmíves, felesége Mogyorósi Mária, császári és királyi 3. honvéd gyalogezred: közvitéz, elhunyt: 1919.01.19. Messimo Olaszország.
Kiss György: 1884. napszámos, felesége Szugyiczki Ilona, apja Kiss György, anyja Hudák Ilona, gyermeke: 1. György. 2. Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1917.03.22. Klausma Strebna.
Kiss György*: 1884.12.12. 33 év, közleglny, 2 év 6 hónap harctér, Strebna körüli harctéri ütközetben, eltemetve: Strebna
Kiss B. István: népfölkelő 1915.03.01. - 04.30. között eltűnt.
Kiss István: 1896. református, földmíves, apja Kiss István, anyja Hankó Anna, magyar királyi 5. honvéd gyalogezred: B. népfölkelő, elesett: 1915.09.23. Biglia.
Kiss János: 1889. evangélikus, földmíves, felesége Károlyi Zsuzsánna, apja Kiss György, anyja Hudák Ilona, császári és királyi 5. vadász zászlóalj: közvitéz, elesett: 1916.06.05. Piazza.
Kiss János: 1900. földmíves, apja Kiss János, anyja Plavecz Zsuzsánna, császári és királyi 101 gyalogezred: közvitéz, 1918 októberében az olasz harctéren eltűnt.
Kiss József: 1895. református, földmíves, apja Kiss Mihály, anyja Papp Juliánna, 82. gyalogezred: gyalogos, 1916.08.19-én a román harctéren esett el.
D. Kiss Lajos: 1890. református, ács, felesége Szilvási Júlia, apja D. Kiss András, anyja Csók Zsófia, gyermeke: 1. Lajos, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.11.30-án esett el a szerb harctéren lövés következtében.
Kiszely János: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Martincsek Judit, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos gyalogos, elesett: 1914.11.13. Balignót Kárpátok.
Kiszely Pál: napszámos, felesége Klenovszki Anna, közvitéz, ismeretlen helyen eltűnt.
Klein Ádám: 1898. evangélikus, géplakatos, apja Klein Ádám, anyja Tonzor Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1916.07.06-án, az olasz harctéren elesett.
Klein Ignácz: kereskedő, felesége Brener Kornélia.
Klein Márton: 1876. evangélikus, tényleges szakaszvezető, felesége Rück Juliánna, császári és királyi 4. honvéd gyalogezred: tényleges szakaszvezető, 1917.02.01-28. között Gubacho környékén elesett.
Klein Mihály: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Eiler Juliánna, apja Klein Sámuel, anyja Wingert Magda, gyermeke: 1. Mihály, 2. József, 3. Márton, császári és királyi 37. gyalogezred: gyalogos, 1915.05.16-án, Óbecsén, kórházban hunyt el.
Klement András: 1886. evangélikus, földmíves, felesége Parai Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1916.06.18. eltűnt.
Klement János: 1886. evangélikus, földmíves, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1916.06.18-án eltűnt Mte Busibolo környékén.
Klement János: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Tóth Zsuzsánna, apja Klement János, anyja Fábián Mária, gyermeke: 1. Pál, 2. János, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1920.12.31-én orosz fogságban hunyt el.
Knizel Gyula: 1890. evangélikus, kereskedő (segéd), magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő. 1915.04.29. Felsővirányos: elhalt.
Kocsik András: 1895. evangélikus, földmíves, apja Kocsik András, anyja Tóth Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1915.10.30-án esett el az olasz harctéren.
Koczka György: 1892. evangélikus, földmíves, apja Koczka András, anyja Cserni Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915szeptemberében orosz harctéren eltűnt.
Koczka János: 1878. evangélikus, földmíves, császári és királyi 101. gyalogezred: népfelkelő gyalogos, 1915.09.16. Rudó: eltűnt.
Koczka János: 1878. evangélikus, földmíves, felesége Gidai Juliánna, gyermeke: 1. János, 2. András, 3. Juliánna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1916.08.10-én a jablonczai ütközetben elesett.
Kollár János: evangélikus, földmíves, felesége Visnyai Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.11.28-án, az orosz harctéren elesett.
Kolompár Antal: zenész, felesége Rácz Eszter, közvitéz.
Kolozsi András: 1896. református, földmíves, apja Kolozsi Pál, anyja Balogh Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, elesett: 1917.08.02. Komeresficz Bukovina.
Kolozsi Ferenc: 1891. református, munkás, apja Kolozsi Ferenc, anyja Kántor Ágnes, császári és királyi 101. gyalogezred, 12. század: szakács, 1914-ben az orosz harctéren eltűnt.
Kolozsi István: 1888. református, földmíves, apja Kolozsi István, anyja Földesi Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, halála: 1914.10.27. Novomiastó, lövés.
Kolozsi István*: 1887.03.07. 26 évesen halt meg, 2 hónap szolgált harctéren, közlegény, korábban lövés sebesülés érte, Novomiastó-ban tartalék kórházban halt meg sebesülés következtében, Novomiastó-ban van eltemetve.
Komiszár György: 1890. evangélikus, földmíves, felesége Martincsek Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.09.14-én, harctéren esett el.
Komiszár János: földmíves, felesége Borgula Mária, közvitéz.
Komlódi György: református, földmíves, apja Komlódi István, anyja Oláh Sára.
Komlódi Imre: 1894. református, földmíves, apja Komlódi Imre, anyja Cser Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1918 februárjában orosz fogságban hunyt el.
Komlódi Lajos: 1885. református, földmíves, felesége Dombi Juliánna, apja Komlódi János, anyja Székely Juliánna, gyermeke: 1. Juliánna, császári és királyi 7. hidász zászlóalj: hidász, elesett: 1914.09.12. Pancsova.
Komlódi Lajos: 1890. református, földmíves, apja Komlódi István, anyja Oláh Sára, császári és királyi 101. gyalogezred: népfelkelő gyalogos, halála: 1915.12.26. Temesvár, kórház, lövés általi sebesülés.
Komlódi Lajos: 1893. református, földmíves, apja Komlódi Sándor, anyja Bereczki Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.07.25-én, Doberdón eltűnt.
Konyár Ádám: 1893. evangélikus, földmíves, apja Konyár Ádám, anyja Bobály Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: tizedes, 1915.10.29-én esett el az Isonzónál lövés által.
Konyár Márton: 1892. evangélikus, földmíves, apja Konyár Márton, anyja Varga Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1915 augusztusában az olasz harctéren eltűnt.
Koritár Pál: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Prorok Anna, apja Koritár Pál, anyja Koritár Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1915. szeptember első felében az északi harctéren eltűnt.
Kosjár György: 1875. evangélikus, földmíves, felesége Járosi Judit, gyermeke: 1. György, 2. Judit, 3. Katalin, magyar királyi 8. honvéd gyalogezred: honvéd, 1916.03.20. Khrepelin?-völgyben elesett.
Kótai Lajos: zenész, felesége Patkány Róza, közvitéz, 1918.10.01-én eltűnt.
Sz. Kovács András: földmíves, felesége Klement Mária, közvitéz.
Kovács György: 1887. evangélikus, napszámos, felesége Plesovszki Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, 1914.12.13-án, az orosz harctéren eltűnt.
Gy. Kovács János: 1893. evangélikus, földmíves, felesége Czinkóczki Mária, gyermeke: 1. Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1927.06.16-án hunyt el Mezőberényben, 4 éves fogság letöltése után.
Kovács János: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Braun Magdolna, apja Kovács István, anyja Madarász Ilona, gyermeke: 1. János, 2. Ilona, 3. Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1915.04.07-én, az orosz harctéren eltűnt.
Kovács Lajos: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Kohut Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1915.09.22-én hunyt el Trencsénben sérülés következtében.
Kovács Pál: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Vrbovszki Mária (néhai), császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.11.30-án hunyt el Méhesen.
Kovács Sándor: földmíves, felesége Kelemen Juliánna, közvitéz.
Kővári József: 1882. törzsőrmester, felesége Árpási Lujza, császári és királyi 37. gyalogezred: törzsőrmester, halála: 1915.09.17-25. Leibach.
Králik János: városi rendőr, felesége Adamik Anna, közvitéz, 1920.08.22-én hunyt el Mezőberényben harctéren szerzett betegségben.
Králik Márton: 1882. evangélikus, kisbirtokos, felesége Hudák Ilona, 39. gyalogezred: közvitéz, halála: 1914.12.31.
Krcsmarik Lajos: 1894. evangélikus, papucsos, apja Krcsmarik Dániel, anyja Galó Judit, magyar királyi 3. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1915.10.01-én esett el az olasz harctéren.
Krcsmarik Sámuel: 1876. evangélikus, csizmadia, felesége Krajcsovits Karolin, apja Krcsmarik Sámuel, anyja Sinka Mária, magyar királyi 7. honvéd gyalogezred: honvéd, 1916.08.31-én hunyt el Békéscsabán, kórházban.
Kreisz Ádám: 1884. evangélikus, földmíves, felesége Tichy Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, halála: 1916.12.31.
Kreisz Márton: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Speck Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, halála: 1917.12.31. Csernovitz.
Kreisz Mihály: apja Kreisz Imre.
Kriszt Ádám: 1885. evangélikus, földmíves, felesége Schöffer Zsuzsánna, apja Kriszt Mihály, anyja Rück Juliánna, gyermeke: 1. Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: szakaszvezető, 1915 júniusában a Doberdón eltűnt.
Kriszt Péter: 1897. evangélikus, műszaki rajzoló, császári és királyi 101. gyalogezred: (ceruzával beírva) önkéntes szakaszvezető, Vicenza, olasz fogságban hunyt el.
Kuhn Mihály: 1888. evangélikus, kereskedő, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1915.05.07-én Laborcfőnél elesett.
Kulich Béla: 1896. evangélikus, apja Kulich Béla, anyja Kovács Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, halála: 1917.02.10. Szaplonca.
Lakatos András: 1889. református, földmíves, felesége Lakatos Piroska, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, elesett 1917.12.31-én, az olasz harctéren.
Lakatos László: 1875. római katolikus, zenész, felesége Mihalik Vilma, gyermeke: 1. Vilma, 2. László, 3. Matild, 4. Kálmán, 5. Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1918 októberében hunyt el Nagykikindán, kórházban.
Lehoczki János: felesége Vidovenyecz Dorottya.
Lestyán György: 1889. evangélikus, földmíves, felesége Szarvaszki Katalin, magyar királyi 7. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1917.08.02. Komarestie Slobodzia.
Lestyán Pál: 1878. evangélikus, városi rendőr, felesége Mojzsis Anna, apja Lestyán Pál, anyja Králik Ilona, gyermeke: 1. Pál, 2. Anna, 3. János, 4. Ilona, magyar királyi 2. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.04.17-én román fogságban halt el.
Lédig József: 1892. evangélikus, földmíves, apja Lédig József, anyja Roosz Julia, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1915.08.07. Sei Bussó-hegynél elesett.
Lédig S. József: 1892. evangélikus, földmíves, apja Lédig S. József, anyja Stibán Zsuzsánna, 21. közös tüzér ezred: tűzmester, 1918.09.16-án hunyt el Mezőberényben, maláriában.
Liska János: 1875. evangélikus, földmíves, felesége Eczeti Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1919.05.30-án olasz fogságban halt el.
Liska Pál: 1877. evangélikus, földmíves, apja Liska János, anyja Benyovszki Katalin, magyar királyi 7. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.12.01-én eltűnt.
Litavecz Márton: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Szugyiczki Ilona, apja Litavecz Pál, anyja Gazda Katalin, császári és királyi 101. gyalogezred: tizedes, halála: 1920.12.31. orosz harctéren.
Litavecz Márton: 1883. evangélikus, vármegyei útkaparó, felesége Kósa Zsuzsánna, apja Litavecz Márton, anyja Mózes Anna, gyermeke: 1. György, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.11.30-án, az orosz harctéren eltűnt.
Litvai János: 1885. evangélikus, földmíves, felesége Csernák Zsuzsánna császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918.05.04-én orosz fogságban halt el.
Lux Emil Dr.: 1884. orvos, császári és királyi ezredorvos, 1914.10.29. Prohászka? melletti ütközetben esett el.
Maász Ádám: 1891. evangélikus, építő mester, apja Maász Ádám, anyja Hoffmann Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1916 januárjában orosz fogságban halt el.
Maász György: 1897. evangélikus, földmíves, apja Maász György, anyja Beinschrodt Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1918.03.10-én Bukarestben halt meg.
Maász György*: 1896. 08.10. 23 éves, közlegény, 2 és fél hónap harctér, meghalt Bukarest (Románia) kórházban betegségben, eltemetve Bukarest. 
Machó György: 1889. evangélikus, földmíves, felesége Járosi Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: tartalékos őrvezető, eltűnt: 1916.05.26-án Monte Kinó.
K. Madarász András: 1891. evangélikus, földmíves, apja K. Madarász András, anyja Szugyiczki Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.09. 29-én, Homonnán typhusban hunyt el.
Madarász János: evangélikus, földmíves, felesége Virág Mária magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1915.04.17-én hunyt el Zimonyban, kórházban.
Madarász János: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Králik Mária, apja Madarász János, anyja Hajkó Katalin, gyermeke: 1. Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1914.08.12-én esett el az orosz harctéren.
K. Madarász János: 1890. evangélikus, földmíves, apja K. Madarász András, anyja Szugyiczki Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918.10.24-én esett el az olasz harctéren lövés következtében.
Magyar László: 1895. református, gyógyszerész, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: zászlós, 1916.03.02-án az orosz harctéren esett el.
Makai Mihály: kereskedő, felesége Knizel Mária, közvitéz, 1921.12.27-én hunyt el Mezőberényben, harctéren szerzett betegségben.
Maléth Ádám: evangélikus, kőmíves (segéd), felesége Weigert Julia, tizedes, eltűnt.
Maléth Mihály: 1879. evangélikus, földmíves, apja Maléth János, anyja Csernák Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1917.10.06-án Monte San Gabrielnél elesett.
Maléth Mihály*: 1879.08? 05, 39 éves, közlegény, 18 hónap harctér, korábban volt sebesült, elesett: Monte San Gabriella (osztrák tengermellék) harctéri ütközetben, eltemetve Monte San Gabriella.
Marék János: 1892. borbély, apja Marék János, anyja Stefanovits Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, 1915 áprilisában az orosz harctéren elesett.
Martincsek Márton: evangélikus, földmíves, felesége Vida Ilona, közvitéz volt.
Mazán Pál: evangélikus, földmíves, felesége Kósa Anna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1914.11.21-én esett el.
Mazurek Rudolf: 1887. borbély, apja Mazurek Aurél, anyja Vankovszki Teréz, császári és királyi 101. gyalogezred: tizedes, 1915.08.15-én orosz fogságban halt el.
Málint János: 1896. evangélikus, földmíves, apja Málint Pál, anyja Hegedűs Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő újoncz, 1915.11.18-án esett el Janiano térségében gránátlövés következtében.
Balogh Dániel: 1895. református, földmíves, apja Balogh István.
Málint Pál Bálint: 1895. földmíves, apja Málint Márton, anyja Járosi Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.07.31-én esett el Laibachban lövés következtében.
Márta András: 1896. földmíves, apja Márta József, anyja Megyeri Zsuzsánna, magyar királyi 2. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.04.09-én esett el Csernovitz környékén.
Márta József: 1886. napszámos, felesége Szabó Róza, apja Márta József, anyja Megyeri Zsuzsánna, gyermek: 1. József, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1915.04.19-én esett el az orosz harctéren.
Mertz Márton: 1889. evangélikus, földmíves, apja Mertz Márton, anyja Götz Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918.10.18-án hunyt el Neuhausban tüdőgyulladás következtében. 

Mertz Mihály: 1898. evangélikus, földmíves, apja Mertz György, anyja Schultz Zsuzsánna, magyar királyi 38. tábori tarackos pótüteg: tüzér, 1917.07.11-én hunyt el Nagyváradon, kórházban.
Megyeri András: 1895. evangélikus, földmíves, apja Megyeri András, anyja Kósa Ilona császári és királyi 82. gyalogezred: népfölkelő, elhunyt: 1915.08.01. Alszankó, Oroszország.
Megyeri András*: 1895.11.19. 19 éves, közlegény, 6 hónap harctér, Olszanka Galícia, az ütközetben, eltemetve: ? 
Megyeri Mihály: 1884. földmíves, felesége Molnár Rebeka, apja Megyeri Mihály, anyja Répási Mária, gyermeke: 1. Mihály 2. Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914 decemberében esett el az Uzsoki-szorosban.
Mészáros Gábor: napszámos, felesége Székely Erzsébet, közvitéz, 1919.09.14-ben hunyt el Mezőberényben.
Mihalik János: 1875. evangélikus, földmíves, felesége Balázs Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1917.12.31-én esett el az orosz harctéren.
Molnár András: 1876. református, földmíves, felesége Bacsó Zsuzsánna, apja Molnár János, anyja Balogh Zsófia, gyermeke: 1. András, 2. Ernő, "A" aloszt. népfelkelő, hadi kalauz, tizedes, 1915.04.11-én hunyt el Debrecenben, kórházban.
Molnár Béla: 1896. kereskedő, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.02.02-án esett el az olasz harctéren.
Molnár András: 1876. református, földmíves, apja Molnár András, anyja Balogh Zsófia, tizedes, halála: 1916.05.07. billi, tartalékos kórházban.
Münich Péter: evangélikus, kereskedő, felesége Polacsek Gizella, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1914.09.24-én hunyt el Ungváron, tartalékos kórházban.
Nagy Antal: 1875. református, földmíves, felesége Derekas Juliánna, magyar királyi 4. népfelkelő gyalogezred: tizedes, 1914.10.20. Salajevó.
Nagy Lajos: 1883. földmíves, felesége Lammersfeld Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: póttartalékos, 1915.01.22-én hunyt el.
B. Nagy Sándor: kerékgyártó, felesége Bányász Juliánna, közvitéz, 1917.05.22-én hunyt el.
Nagy Sándor: napszámos, felesége Katona Sára, közvitéz, eltűnt.
Oczot Pál: szűcs, felesége Kovács Ilona, közvitéz, 1926.01.16-án hunyt el Mezőberényben, a harctéren szerzett betegségben.
Ondrik János: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Szugyiczki Judit, császári és királyi 36. tábori tüzér ezred: tartalékos tüzér, 1915.10.19-én hunyt el Békéscsabán, tartalékos kórházban.
Orbán Antal: ügyvédírnok, 1915-ben esett el a szerb harctéren, lövés következtében.
Orosz György: napszámos, felesége Plavecz Anna, császári és királyi 39. gyalogezred: őrvezető, 1915.01.02-án esett el.
Pallagi Lajos: 1883. református, földmíves, felesége Ladányi Juliánna, gyermeke: 1. László, 2. Lajos, 3. Julia, 4. Mihály, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, elesett: 1917.05.08. Gorochow, harctér.
Palllagi Sándor: napszámos, felesége Bereczki Mária, közvitéz, 1923.02.19-én, a harctéren szerzett betegségében elhunyt.
Pangert Márton: 1895. evangélikus, községi írnok, apja Pangert Márton, anyja Braun Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, elesett: 1915.11.01. Biglián..
Pangert Márton*: 1895.12.09. 20 éves, 3 hét harctér, elesett Biglián (osztrák tengermellék) harctéri ütközetben, eltemetve: Biglián. 
Pangert Mihály: felesége Rau Júlia.
Papp Ferenc: 1896. református, földmíves, apja Papp Ferenc, anyja Szász Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én, az olasz harctéren esett el.
Parai György: 1898. evangélikus, földmíves, apja Parai János, anyja Zolnai Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: tiszthelyettes, 1925.03.19-én, a harctéren kapott sérülésben hunyt el.
Patai István: 1876. földmíves, felesége Polgár Erzsébet, népfölkelő, elesett: ütközetben 1916.01.28-án, Rarance.
Pataki István: kovács, gépész, felesége Bartolf Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, elesett: 1916.01.25. Ranzianó.
Pataki István*:1876.06.23. (Békés) 39 éves, kovács, szülők neve: Pataki Júlia, gyermeke: Magdolna, közlegény, 18 hónap csatatér, meghalt: Ransianó (osztrák tengermellék) ütközetben, eltemetve: ?
Pataki János: 1890. református, lakatos, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, meghalt: 1917.01.26. Arfi, Ausztria.
Pataki Lajos: 1888. református, földmíves, felesége Kállay Zsuzsánna, császári és király 101. gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én esett el az orosz harctéren.
Pataki Mihály: 1885. földmíves, felesége Nagy Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1914.11.01-én Diósgyőrben hunyt el.
Patkány István: napszámos, felesége Lakatos Juliánna, 1915.02.27-én Mezőberényben hunyt el, harctéri betegségben.
Pataki István*:1876.06.23. (Békés) 39 éves, kovács, szülők neve: Pataki Júlia, gyermeke: Magdolna, közlegény, 18 hónap csatatér, meghalt: Ransianó (osztrák tengermellék) ütközetben, eltemetve: ? 
Pauló Pál: 1886. evangélikus, községi kézbesítő, felesége Járosi Ilona, apja Pauló Pál, anyja: Sziráczki Ilona, gyermeke: 1. Pál, császári és királyi 3. gyalogezred: tartalékos őrvezető, 1914.09.18-án esett el a szerb harctéren.
Pauló Pál*: 1886 09. 18. 28 éves földmíves, felesége: Járosi Ilona, apja néhai Pauló Pál, anyja: Sziráczki Ilona, gyermeke: 1. Pál, 37. gyalogezred, őrvezető, elesett szerb Racó, ütközetben, eltemetve: Racó
Pántya Péter: napszámos, felesége Vári Erzsébet, eltűnt.
Pázsit György: napszámos, felesége Bereczki Julia, eltűnt.
Pázsit János: 1878. evangélikus, földmíves, felesége Kósa Anna, apja Pázsit Pál, anyja Kmetykó Zsuzsánna, császári és királyi 16. huszár ezred: huszár, 1916.09.05-én esett el, Selejvó Galícia.
Pázsit József: 1877. munkás, felesége Szilágyi Eszter, 300. népfelkelő gyalogezred: szakaszvezető, 1917.12.30-án esett el.
Perei András: földmíves, felesége Tomka Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos.
Perei András: 1892. református, földmíves, apja Perei András, anyja Székely Erzsébet, császári és királyi 16. huszár ezred: huszár, 1915 februárjában esett el az orosz harctéren.
Pilisi György: 1897. evangélikus, földmíves, apja: Pilisi Pál, anyja Plesovszki Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917 októberében hunyt el olasz fogságban.
Pilisi György: 1875. evangélikus, földmíves, felesége Galó Anna, apja Pilisi György, anyja Valentinyi Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1917-ben orosz fogságban halt el.
Pilisi Mihály: kovács.
Piltz Márton: evangélikus, ács, felesége Rau Juliánna, császári és királyi 101. gyalogezred: tisztiszolga, 1915.01.30-án Békéscsaba tartalékos kórházában hunyt el.
Piltz Mihály: 1897. evangélikus, földmíves, apja Piltz Mihály, anyja Kriszt Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.09.24-én, az olasz harctéren esett el.
K. Piltz Mihály: 1877. evangélikus, kőmíves (mester), felesége Walner Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1916.07.17-én ismeretlen helyen eltűnt.
Plavecz György: 1878. evangélikus, földmíves, felesége Tóth Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: tizedes, 1917.12.31-én, az orosz harctéren esett el.
Plavecz János: 1888. evangélikus, földmíves, apja Plavecz Pál, anyja Kohut Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: tizedes, 1914.12.05-én esett el.
Plavecz János: 1883. evangélikus, csizmadia, felesége Turcsán Teréz, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.12.03-án, a szerb harctéren eltűnt.
T. Plavecz János: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Mojzsis Mária, apja T. Plavecz András, anyja Borgula …., gyermeke: 1. Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1928.01.14-én, harctéren szerzett betegségben hunyt el.
I. Plavecz János: 1877. evangélikus, földmíves, felesége Andrejó Zsuzsánna, apja I. Plavecz János, anyja Lestyán Mária, gyermeke: 1. Zsuzsánna, 2. János, 3. Mária, 4. Mihály, magyar királyi 7. honvéd gyalogezred: honvéd, 1924.01.03-án hunyt el harctéren szerzett betegségben.
Plavecz János: 1893. evangélikus, földmíves, apja Plavecz Mihály, anyja Csernai Anna, magyar királyi 2. honvéd gyalogezred: honvéd, 1915 januárjában az orosz harctéren eltűnt.
Plavecz Mihály: 1891. evangélikus, földmíves, apja Plavecz Mihály, anyja Csernai Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.09.18-án, a szerb harctéren elesett.
Plavecz Mihály: 1898. evangélikus, földmíves, apja Plavecz János, anyja Málint Katalin, magyar királyi 20. honvéd gyalogezred: népfölkelő, elhunyt: 1917.01.29. Zita kórház, Budapest.
Plavecz Mihály: 1895. evangélikus, földmíves, apja Plavecz Mihály, anyja Járosi Mária magyar királyi 2. honvéd gyalogezred: népfölkelő, elhunyt: 1915.10.24. Botici, osztrák tengermellék.
Plavecz Pál: lakatos, apja Plavecz János, anyja Tomka Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.09.16-án huny el.
F. Plavecz Pál: 1882. evangélikus, földmíves, felesége Prorok Ilona, apja F. Plavecz Pál, anyja Fábián Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1914.10.20-án, az orosz harctéren esett el.
Plavecz Pál: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Ábelovszki Anna, apja Plavecz György, anyja Balázs Zsuzsánna, gyermeke: 1. Pál, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1915.03.30-án, az orosz harctéren eltűnt.
B. Plavecz Pál: 1872. evangélikus, földmíves, felesége Klement Zsuzsánna, apja B. Plavecz Pál, anyja Tóth Katalin, gyermeke: 1. Zsuzsánna, 2. Mária 3. Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1918.06.09-én, Temesváron hunyt el.
Plavecz Pál: 1891. evangélikus, csizmadia, apja Plavecz János, anyja Trnka Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.09.03-án, a szerb harctéren elesett.
Polgár Imre: 1880. református, földmíves, apja Polgár Imre, anyja Bacsó Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1915.07.11-én, Lembergben, vöröskeresztes kórházban hunyt el.
Pongrácz János: 1888. kereskedő, felesége Varga Róza, császári és királyi 101.gyalogezred: népfölkelő, halála: 1915.09.02. Podkamien, fejlövés.
Pribojszki János: 1891. evangélikus, földmíves, apja Pribojszki Mátyás, anyja Ignácz Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, halála: 1916.06.16. Toudi, fejlövés.
Puskel György: földmíves, felesége Károlyi Mária.
Rau Ádám: 1893. evangélikus, földmíves, apja Rau Ádám, anyja Lédig Juliánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.07.15-én Lembergben sebesülés következtében hunyt el.
Rau Ádám: evangélikus, földmíves, felesége Gschwindt Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: tizedes, román fogságban eltűnt.
N. Rau Ádám: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Eiler Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: tizedes, 1918.06.17-én a Piavénál elesett.
Rau Ádám*: 1887.04.19. 31 éves, apja: Rau Mihály, anyja: Braun Zsuzsanna, Piave, ütközetben elesett, eltemetve: ?, 
Rau József: evangélikus, földmíves, Mezőtúron olasz fogságból hazajövet román internálás következtében elhunyt.
Rácz János: 1895. földmíves, apja Rácz János, anyja Török Judit, 47-sz. gyalogezred: közvitéz, 1915.11.26-29-én Görz mellett elesett.
Rigó Gyula: tanító, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred, 1915.03.19-én, az orosz harctéren eltűnt.
Róka Mihály: 1894. földmíves, apja Róka József, anyja Nun Anna Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918 októberében elhalt.
Roósz Mihály: napszámos, felesége Nun Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, eltűnt.
Roósz Mihály: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Székely Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1917.07.10-én Pragerhofban robbanás következtében meghalt.
Róth Márton: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Pangert Katalin, apja Róth Mihály, anyja Rau Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914.09.11. Gradina melletti ütközetben elesett.
Ruzsa György: 1891. evangélikus, földmíves, apja Ruzsa János, anyja Madarász Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1915 januárjában az orosz harctéren elesett.
Rück Ádám: 1893. evangélikus, földmíves, apja Rück Márton, anyja Rau Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1914-ben az orosz harctéren eltűnt.
Rück József: 1882. evangélikus, szabó, apja Rück Márton, anyja Köhler Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1918.04.17-én Mezőberényben tüdőgyulladásban elhunyt.
Rück Márton: evangélikus, földmíves, felesége Weigert Juliánna, közvitéz, eltűnt.
Rück Márton: 1894. evangélikus, földmíves, apja Rück András, anyja Lédig Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1916-ban az orosz harctéren eltűnt.
Rück Mihály: 1897. evangélikus, földmíves, apja Rück Márton, anyja Roósz Zsuzsánna, 7. honvéd gyalogezred: népfölkelő.
Rück Mihály: 1897. evangélikus, földmíves, apja Rück Márton, anyja Rau Zsuzsánna, 319. hegyi ezred, géppuskás tizedes, halála: 1917.08.29. Bajka Szlanieow.
Salkovics Sámuel: 1879. evangélikus, felesége Szeib Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.07.04-én esett el a harctéren.
S(z)alkovics Sámuel*: 1879.01.27., 37 éves, apja: Salkovics Sámuel, anyja: Konyár Erzsébet, tímár, közlegény, 24 hónap harctér, meghalt: Kovelka az ütközetben, eltemetve: Kovel. 
Savolt Mihály: 1896. evangélikus, földmíves, felesége Liska Zsuzsánna, apja Savolt Pál, anyja Tóth Mária, gyermeke: 1. Zsuzsánna, 2. János, 3. György, 4. Pál, 5. Mihály, 6. József, 7. András, 52. gyalogezred: tizedes, 1920.12.31-én elesett az olasz harctéren.
Sáli András: evangélikus, földmíves, felesége Borgula Mária, eltűnt.
Sáli György: 1884. evangélikus, napszámos, felesége Ondrik Ilona, apja Sáli János, anyja Benkovits Anna, gyermeke: 1. György, 2. János, császári és királyi 31. gyalogezred: póttartalékos, 1915.10.30-án esett el a Komen környéki harcokban.
Sáli György: 1891. evangélikus, földmíves, apja Sáli András, anyja Hrncsjarik Judit, 301. honvéd gyalogezred: honvéd, 1916.09.30-án a román harctéren esett el.
Sáli János: 1874. evangélikus, földmíves, felesége Vrbovszki Judit, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: "A" népfölkelő, 1916.09.29-én esett el az olasz harctéren.
Schöfer Ádám: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Rück Katalin, gyermeke: 1. Katalin, 2. Ádám, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.05.30-án Laibachban hunyt el a tartalékos kórházban.
Scöfer József: 1876. evangélikus, földmíves, felesége Hoffmann Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.04.03-án hunyt el Laibachban, kórházban.
Scöfer József*: 1876.01.30. 40 éves, apja: Scöfer József, anyja: Kaiser Zsuzsánna, tizedes, 11 hónap harctér, meghalt: Laibach (Krajna), merevgörcsben a kórházban, eltemetve Mezőberényben.
Schöfer Márton: 1882. evangélikus, csizmadia, felesége Herter Magdolna (néhai), magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.09.24-én hunyt el. Nagyváradon.
Schöfer Mihály: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Wagner Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, 1914.11.16-esett el a Mezőlaborc melletti csatában.
Schidt Ádám: 1896. evangélikus, földmíves, apja Schidt Márton, anyja Krattinger Magdolna, 6. honvéd gyalogezred: gyalogos, halála: 1917.07.21. Sipote román fogság.
Schidt György: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Kulich Gizella, apja Schidt Márton, anyja Hoffmann Katalin, gyermeke: 1. Gizella, 2. György, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1915.09.06-án esett el Maleniska közelében fejlövés következtében.
Schidt József: 1893. evangélikus, napszámos, felesége Binder Zsuzsánna, apja Schidt Márton, anyja Krattinger Magdolna, gyermeke: 1. József, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred:honvéd, 1917.08.03-án, az orosz harctéren esett el.
Schmidt Henrik: 1874. evangélikus, földmíves, apja Schmidt Ádám, anyja Weigert Erzsébet, gyermeke: 1. Erzsébet, 2. Ádám, 3. Juliánna, 4. Zsuzsánna, 5. Magdolna, 6. Henrik, 7. Mihály, magyar királyi 3. népfelkelő gyalogezred: népfelkelő, halála: 1916.08.05. Járocze Wolhynia.
Schmidt Henrik*: 1874.09.29. 42 éves, felesége Herter Erzsébet, apja: néhai, anyja: néhai, 4. honv. gy.ezr. közlegény, 12 hónap harctér, meghalt: Stakor? melletti ütközet, eltemetve. Stakor? 
Schmidt Henrik: 1886. evangélikus, földmíves, felesége Braun Erzsébet, apja Schmidt Henrik, anyja Kreisz Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1916.06.01. Monte Belmonte hegyen elesett.
Schmidt Henrik*: 1886. (?Szept?) 9. 31 éves, közkatona, 2 év harctér, korábban volt már sebesült, meghalt Belmonte körüli csatatéri harcokban, eltemetve: Belmonte.
Schmidt Márton: 1878. evangélikus, földmíves, felesége Herter Magdolna, apja Schmidt Imre, anyja Wagner Zsuzsánna, gyermeke: 1. Magdolna, 2. Zsuzsánna, 3. Márton, 4. Henrik, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő gyalogos, 1914.11.30.-12.15. közötti időben esett el a szerb harctéren.
Schmidt Márton: 1891. evangélikus, földmíves, apja Schmidt Henrik, anyja Kreisz Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1915.09.13-án, harctéren esett el.
Schmidt Márton*: 1891.05.11. 24 éves, apja: Schmidt Henrik, anyja: Kriszt Veronika, 101.gy.e. közlegény, 6 hónap harctér, Alexi és Amilua közötti harctéri ütközetben, eltemetve Amilua. 
Schmidt Márton: 1890. evangélikus, földmíves, apja Schmidt Márton, anyja Lédig Zsuzsánna, 3. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1917-ben Galíciában eltűnt.
Schön Mihály: 1892. evangélikus, földmíves, apja Schön Mihály, anyja Berg Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, halála: 1914.12.07. Rucici Szerbia.
Schön Mihály: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Binder Júlia, apja Schön András, anyja Wagner Erzsébet, gyermeke: 1. Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1914.11.07. Sanok körüli harcokban elesett.
Schubkégel András: 1874. evangélikus, földmíves, felesége Klein Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1915.03.06-án halt meg Füzesgyarmaton, tartalékos kórházban.
Schubkégel Henrik: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Wingert Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1915.03.15-én, Kassán typhusban hunyt el.
Schubkégel Mihály: 1886. evangélikus, kőmíves, felesége Adamik Anna, apja Schubkégel Jakab, anyja Kriszt Magdolna, gyermeke: 1. Margit, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.10.03-án hunyt el kórházban, Grybov-ban.
Schubkégel Mihály*: 1886.08.22. 28 évesen halt meg, 3 hó szolgálat, volt előzőleg sebesült, Grybó-ban halt meg szükségkórházban, kolerában, Grybó-ban van eltemetve.
Schubkégel Péter: földmíves, felesége Frey Magdolna, közvitéz, eltűnt.
Schultz Ádám: 1886. evangélikus, földmíves, felesége Virág Judit, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1915.03.06-án Lupkownál elesett.
Schultz Imre: 1892. evangélikus, földmíves, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.06.06-án, Ungváron elhalt.
W. Schultz József: 1878. evangélikus, földmíves, felesége Wagner Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő gyalogos, 1914.09.09-én, harctéren esett el.
Schultz József*: 1878.04.01. felesége Wagner Erzsébet, apja: néhai Schultz József, anyja: Rau Magdolna, 36 éves, 4. honv.gy.e. közlegény, 2 hónap harctér, elesett szerb harctéri csatában, eltemetve: ? 
Schultz József: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Hoffmann Katalin, apja Schultz József, anyja Kaiser Zsuzsánna, gyermeke: 1. Katalin, 2. József, 3. Imre, 4. Ádám, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1914 decemberében az orosz harctéren eltűnt.
Schultz Márton: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Virág Ilona, apja Schultz András, anyja Klein Zsuzsánna, gyermeke: 1. Márton, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: őrvezető, 1915.03.10-én, az orosz harctéren esett el.
Schwalm Márton: 1886. evangélikus, földmíves, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én Mezőlaborc környékén esett el.
Simon András: 1867. református, kosárfonó, apja Simon András, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1917.03.10-én hunyt el.
Simon Márton: földmíves, felesége Virág Mária.
Simon Mihály: 1875. földmíves, felesége Balogh Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1918.01.14-én Mezőberényben hunyt el.
Sinka Sándor: 1896. református, földmíves, császári és királyi 2. huszár ezred: huszár, 1916.04.19-én, Székelyudvarhelyen hunyt el.
Spiesz Mihály: földmíves, felesége Wagner Katalin, 1928-ban Mezőberényben hunyt el.
Spiesz Mihály: 1891. evangélikus, földmíves, apja Spiesz Mihály, anyja Wagner Magdolna, Krajovában fogságban halt el.
Stefanovits András: 1877. evangélikus, földmíves, felesége Pilisi Mária, apja Stefanovits András, anyja Vraukó Mária, gyermeke: 1. Mária, 2. András, 3. Ilona, 4. Anna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1918.12.24. Schnautz, Olaszország.
Stefanovits András: napszámos, felesége Prekopa Ilona, apja Stefanovits György, eltűnt.
Stefanovits György: földmíves, felesége Szokola Ilona, közvitéz, 1915-ben eltűnt.
Stefanovits György: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Prekopa Ilona, apja Stefanovits György, anyja Varga Anna, gyermeke: 1. János, 2. Ilona, 3. György, 4. Pál, 5. András, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1915.02.28-án, az orosz harctéren elesett.
Stefanovits Lajos: 1884. evangélikus, tímár, apja Stefanovits János, anyja Hegedűs Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1915.04.14. Skolowo, orosz harctéren elhunyt.
Stéfán András: kerékgyártó (segéd), felesége Molnár Judit, 1919.12.20-án Mezőberényben hunyt el harctéren szerzett betegségben.
Stéfán György: 1881. evangélikus, földmíves, felesége Facsar Karolin, apja Stéfán György, anyja Wolf Magdolna, császári és királyi 4. huszár ezred: huszár, 1916.11.28-án hunyt el Lugoson.
Stéfán György: 1895. evangélikus, földmíves, apja Stéfán György, anyja Kriszt Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, elhunyt: 1917.01.14. Száldobos szívbaj.
Stéfán János: 1880. evangélikus, földmíves, 23. honvéd gyalogezred: népfölkelő 1917.11.05-én hunyt el.
Stéfán Márton: 1886. evangélikus, kőmíves (segéd), felesége Feldmüller Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: póttartalékos gyalogos, 1914.10.07-én, Kassán hunyt el.
Stéfán Mihály: 1891. evangélikus, földmíves, felesége Bartolf Erzsébet, apja Stéfán Márton, anyja Róth Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, elesett: 1915.01.15. Lisznó, Galícia.
Styaszni András: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Mojzsis Mária, apja Styaszni András, anyja Komiszár Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, elesett: 1915.07.02. Podmelecz.
Styaszni András*: 1888.02.24. 28 éves, felesége: Mojzsis Anna, közlegény, 11 hónap harctér, meghalt: Podmalec (Podmalei?) Osztrák tengermellék, eltemetve: ? 
Styaszni Pál: 1892. evangélikus, földmíves, felesége Szikora Judit, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, elesett: 1917.12.31. Liecho, orosz harctér.
Szabó Imre: 1889. evangélikus, földmíves, apja Szabó László, anyja Földi Eszter, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos, 1916.12.31-én esett el.
Szabó Lajos: 1880. ács, szakaszvezető.
Szalai Imre: 1885. kerékgyártó, felesége Zacharidesz Teréz, anyja Szalai Júlia, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1914.12.13-án, az orosz harctéren eltűnt.
Szalai Lajos: szabó (segéd), felesége Petrics Zsuzsánna, eltűnt.
Szathmári Lajos: napszámos, felesége Szűcs Zsuzsánna, eltűnt.
Szántó István: 1897. földmíves, apja Szántó István, anyja Avar Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918.06.15. Portechi Salton eltűnt.
Szász Gábor: 1873. református, földmíves, felesége Balogh Zsófia, magyar királyi 30. népfelkelő gyalogezred: népfölkelő, 1916.04.22-én, Újvidéken hunyt el.
Szekeres Imre: 1880. református, földmíves, felesége Székely Julia, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1914.10.21-én, Galíciában elesett.
Szekeres István:1891. református, földmíves, apja Szekeres András, anyja Székely Zsuzsánna császári és királyi 7. utász zászlóalj: utász, 1915 márciusában az orosz harctéren elesett.
Szenteszki György: 1897. evangélikus, földmíves, apja Szenteszki György, anyja Huszarik Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, elhunyt: 1920.01.14. Sfonyha kórház.
Szenteszki János: 1875. evangélikus, földmíves, felesége Pilisi Judit, apja Szenteszki János, anyja Kokavecz Zsuzsánna, gyermeke: 1. Judit, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.11.20-án esett el ismeretlen harctéren elesett.
Székely István: 1872. református, földmíves, felesége Székely Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1916.08.06-án esett el az orosz harctéren.
Székely Lajos: 1872. református, földmíves, felesége Oláh Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1917.12.03-án esett el.
Székely Mihály: 1891. református, földmíves, apja Székely Mihály, anyja Komlódi Juliánna, császári és királyi 101. gyalogezred: tizedes, 1917-ben esett el az orosz harctéren.
Szénási Márton: 1884. kőmíves, felesége Kiss Juliánna, császári és királyi 101. gyalogezred: őrvezető, elesett: 1920.12.31. Selo Mihajlonoskoje.
Szilágyi Ferenc: 1889. városi rendőr, felesége Juhos Julianna, apja Szilágyi Ferenc, anyja Baltha Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: szakaszvezető, elhunyt: 1914.10.17. Bhyrow, kórház.
Szilágyi József: 1890. tengerész hadapród, apja Szilágyi Demeter, anyja Hegedűs Judit, császári és királyi 101. gyalogezred: tengerész hadapród, 1916.07.08-án esett el az olasz harctéren fejlövés következtében.
Szilágyi József*: 1890.03.15. 26 éves, kereskedelmi hajós hadnagy, 18 hónap harcér, sebesült korábban, kisezüst hősi magatartásért, meghalt: Tezintó (Olaszország) lövésből eredő sebesülés, eltemetve: Tezintó. 
Sziráczki András: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Konyecsni Anna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1917.11.21-én halt meg Gyulán, a közkórházban.
Sziráczki János: 1880. evangélikus, földmíves, felesége Binder Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én esett el az orosz harctéren.
R. Sziráczki János: 1892. evangélikus, kereskedő, felesége Ziglenszki Erzsébet, apja R. Sziráczki Márton, anyja Huszárik Ilona, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1926.04.21-én hunyt el, Mezőberényben, harctéri betegségben.
Szlaukó György: 1887. evangélikus, napszámos, felesége Benyovszki Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1916.06.05-én esett el az olasz harctéren.
Szlaukó János: 1894. evangélikus, földmíves, apja: Pál, anyjaLitvai Mária, magyar királyi 29. gyalogezred: gyalogos, 1915.01.15-én, Eperjes környékén esett el.
Szlaukó Pál: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Gyuricza Zsuzsánna, apja Szlaukó János, anyja Molnár Zsuzsánna, 1. honvéd huszárezred: huszár, 1917.12.31-én esett el az orosz harctéren.
Szlaukó Pál: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Prekopa Mária, apja Szlaukó Pál, gyermeke: 1. Mária, magyar királyi 1. honvéd gyalogezred: honvéd, 1917.12.01-én esett el az orosz harctéren.
Szollár János: 1880. evangélikus, földmíves, felesége Gregor Mária, császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1917.12.31-én, az orosz harctéren elesett.
Szóth Márton: 1893. evangélikus, földmíves, apja Szóth Mihály, anyja Bötsch Magdolna, császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1914.09.16-án esett el.
Szóth Mihály: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Krattinger Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1915.04.22-én hunyt el Krasnojarskban.
Sztachó András: 1888. evangélikus, földmíves, felesége Gaál Juliánna, apja Sztachó András, anyja Ábelovszki Mária, császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915.04.15-én esett el.
Sztachó András: 1891. evangélikus, földmíves, apja Sztachó András, anyja Szollár Mária, császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1915.04.15-én esett el.
Szrenkányi Dániel: 1880. ács, felesége Tichy Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: szakaszvezető, 1914.09.29-én, Ungváron tartalékos kórházban hunyt el.
Szrenkányi Pál: ács (mester), felesége Makai Eszter, bányász zászlóalj Lupény, Gyulán hunyt el.
Szugyiczki János: 1896. evangélikus, földmíves, apja Szugyiczki János, anyja Eczeti Mária, 20. tüzér ezred Lugos: őrvezető, 1918.06.16-án, az olasz harctéren esett el.
Takács János: 1893. földmíves, apja Takács János, anyja Földesi Erzsébet császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915.02.21-én, Miskolcon tartalékos kórházban hunyt el.
Tichy András: 1896. evangélikus, földmíves, apja Tichy András, császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1918.09.26-á hunyt el Mezőberényben, tüdőbajban.
Tichy Márton: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Wagner Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: póttartalékos gyalogos, 1915.03.01-én hunyt el Nagyváradon, kórházban.
Tichy Mihály: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Hoffmann Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1917.03.09-én Pozsonyban tart. kórházban hunyt el.
Tihanyi János: 1887. tényleges őrmester, felesége Hugyecz Ilona, gyermeke: 1. Emil, 26. gyalogezred: Esztergom: őrmester, 1915 szeptemberében esett el az orosz harctéren.
Tihanyi János*: 1887.02.09. 28 éves, apja. Stefanovics Pál, anyja: Petrics Teréz, 26. gyalogezred, I. osztályú számvivő altiszt, 14 hónap harctér, Ridomil (Galícia) harctéri ütközet, eltemetve: Ridomil. 
Tóth Pál: 1885. evangélikus, földmíves, felesége Tóth Anna, apja Tóth Sámuel, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1914.10.17-én Gráczban hunyt el.
Török Gábor: 1882. molnár, felesége Szabó Juliánna, apja Török Gábor, anyja Kelemen Sára, gyermeke: 1. Juliánna, császári és királyi 101. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1915.08.30-án, az olasz harctéren elesett.
Török Pál: 1895. földmíves, apja Török Pál, anyja Balázs Mária, 38. tüzér ezred: tüzér, 1915.06.15-én, orosz harctéren esett el.
Turbucz Lajos: földmíves, felesége Vidó Zsuzsánna, magyar királyi 3. honvéd gyalogezred: közvitéz, eltűnt.
Turi Sándor: 1884. földmíves, felesége Turi Eszter, apja Turi Sándor, anyja Varga Katalin, gyermeke: 1. Sándor, 2. Eszter, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1919.12.24. Petruska, Oroszország.
Uhrin András: 1895. apja Uhrin János, anyja Dusek Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, elesett: 1915.12.27. Riglia.
Uhrin János: 1896. apja Uhrin János, anyja Dusek Mária magyar királyi 2. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.02.01. Azuga előtt elesett.
Üstökös Sándor: 1887. kereskedő, felesége Schuszter Zsuzsánna, 68. gyalogezred, Szolnok: népfölkelő, 1915.05.26-án, az orosz harctéren elesett.
Vajda Károly: 1888. földmíves, 5. vártüzér ezred: póttüzér, 1915.10.21-én Mostárnál elesett (Bosznia).
Valentinyi Mihály: 1895. evangélikus, napszámos, apja Valentinyi Mihály, anyja Litavecz Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918.02.28-án, Debrecenben agyvelőgyulladásban hunyt el.
Varga Imre: 1893. református, földmíves, apja Varga András, anyja Zsíros Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918 júniusában a Piave mellett elesett.
Varga János: földmíves, Vass Rebeka, közvitéz.
Varga Lajos: 1883. földmíves, felesége Mező Zsuzsánna, 1. huszár ezred: huszár, 1915.06.30-án esett el.
Varga Pál: 1885. evangélikus, földmíves, felesége Plavecz Erzsébet, apja Varga Pál, anyja Plavecz Judit, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, elesett: 1915.08.28. Wisniovczyk, fejlövés.
Velki Márton: 1886. evangélikus, földmíves, felesége Rück Juliánna, apja Velki Márton, anyja Tóth Katalin, magyar királyi 3. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1916.03.31-én orosz fogságban, Orenburgban hunyt el.
Velki Márton*: 1886.02.10. 31 éves, közlegény, harctér 1 év, volt már sebesült, meghalt: Orenburg (oroszország) kórházban kiütéses hagymáz, eltemetve: Orenburg. 
Venyerszki Pál: 1892. bányász, apja Venyerszki Pál, anyja Litavecz Mária, bányász zászlóalj: bányász, 1916-ban elesett a román betöréskor.
Veress Gyula: 1895. kereskedő (segéd), apja Veress Károly, anyja Koncz Mária, császári és királyi 82. gyalogezred: népfölkelő, halála: 1915.09.22. Mysfyczym, Oroszország.
Vida Pál: 1889. evangélikus, kőmíves (segéd), apja Vida Pál, anyja Velki Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914 szeptemberében az orosz harctéren eltűnt.
Vietorisz János: 1874. evangélikus, esztergályos, felesége Liska Irma, császári és királyi 7. árkász ezred: árkász 1915.07.29-én Gráczban fejlövés következtében elhunyt.
Vigh András: 1884. református, földmíves, felesége Liszkai Sára, császári és királyi 46. gyalog ezred: tizedes, 1918.12.31-én hunyt el novokajacki /: orosz fogságban:/.
Vigh József: 1883. református, felesége Kiss Zsuzsánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1915.06.16-án, az olasz harctéren elesett.
Virág Pál: 1892. evangélikus, földmíves, apja Virág András, anyja Csernák Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1916.12.31-én hunyt el. Csipkend, /:Turkesztán:/.
Vogel József: 1896. evangélikus, kőmíves, apja Vogel József, anyja Lórencz Magdolna, magyar királyi 2. honv. gyalogezred: honvéd, 1916.01.02-án elesett.
Vrbovszki Pál: 1885. evangélikus, földmíves, felesége Virág Judit, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, elhunyt: 1915.11.02-án Lilly, helyőrségi kórház.
Vrbovszki Pál: 1877. evangélikus, földmíves, felesége Barz Anna (néhai), császári és királyi 7. vonat osztag: közvitéz, elhunyt: 1914.10.03-án Sztropkó, tábori kórház.
Wagner Márton: 1894. evangélikus, földmíves, 13. hegyi tüzér ezred: tüzér, 1914.12.29. Rima, Szerém megye.
Wagner Márton*: 1890.03.15. apja: Wagner József, anyja: Pangert Zsuzsánna, 22 éves, 13. hegyi tűzér ezr. szakaszvezető, 5 hónap harctéri szolg. korábban volt sebesült, meghalt: Ruma (Szerém megye) kórházban, hagymázban, eltemetve: Ruma. 
K. Wagner Márton: 1886. evangélikus, kőmíves, felesége Beinschrodt Magdolna, apja K. Wagner Márton, anyja Beinschrodt Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.10.19-én, az orosz harctéren esett el.
S. Wagner Márton: 1869. evangélikus, földmíves, felesége Stéfán Magdolna, apja Wagner Ádám, gyermeke: 1. Márton, 2. Ádám, császári és királyi 101.gyalogezred: közvitéz, 1918.11.07-én hunyt el Mezőberényben, tüdőbaj következtében.
R. Wagner Márton: 1885. evangélikus, földmíves, felesége Winter Erzsébet, apja Wagner József, anyja Eiler Zsuzsánna, gyermeke: 1. Márton, 2. Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1914.10.25-én esett el az orosz harctéren.
Wagner Márton*: 1885.10.11. 28 évesen halt meg, 3 hónapi harctér után, Staniszlau-ban halt meg kórházban, sebesülés köv. Mezőberényben van eltemetve.
Wagner Márton: 1885. evangélikus, máv. munkás, felesége Frey Magdolna, apja Wagner Márton, anyja Schultz Erzsébet, gyermeke: 1. Magdolna, 2. Erzsébet, császári és királyi 101. gyalogezred: gyalogos elesett: 1915 ősze, Mezőlaborc.
Wagner Márton*: 1886.10.05. 28. év, felesége: Frey Magdolna, apja: Wagner Márton, anyja: Schultz Erzsébet, gyermek: Magdolna, Erzsébet, 101. gyal. ezr. közl, 3 hónap harctér, meghalt északi harctér, eltemetve? 
Wagner Mihály: 1878. evangélikus, földmíves, felesége Schubkégel Juliánna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1918.06.30-án esett el az olasz harctéren.
Wallenstein Márton: 1893. izr. kereskedő, apja Wallenstein Lipót, anyja Eichler Borbála, császári és királyi 101. gyalogezred: népfelkelő tizedes, elesett: 1916.06.10. Besima?, fejlövés.
Wallenstein Mór*: 1892.04.15. 23 éves, kereskedő (segéd), apja Wallenstein Lipót, anyja Eichler Borbála, császári és királyi 101. gyalogezred, tizedes, 22 hónap harctér, kis ezüst hősi magatartásért, Czezna? mellettti csatatéri ütközetben halt meg, eltemetve: Czezna? 
Weigert Márton: 1900. evangélikus, csizmadia, apja Weigert Mihály: császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, elhunyt: 1918.03.27. Nauhaus, tüdőgyulladás.
Weigert Mihály: 1889. evangélikus, vendéglős, apja Weigert Mihály, anyja Korénerz Anna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, 1917.03.09-én hunyt el Mezőberényben.
Weigert Mihály: 1882. evangélikus, földmíves, felesége Börner Zsuzsánna, apja Weigert Márton, anyja Bartolf Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: népfölkelő, elesett: 1916.12.10. Slebna, szívlövés következtében.
Weisz Lajos: 1894. apja Weisz Hermann.
Wiegand Ádám: 1889. evangélikus, földmíves, apja Wiegand András, anyja Braun Zsuzsánna, 5. train osztály: élelmezési katona, 1916.04.16-án hunyt el Miskolcon, kórházban.
Wiegand Mihály. 1881. evangélikus, földmíves, felesége Spiesz Magdolna császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.09.30-án esett el az orosz harctéren.
Wimpfeiner Ádám: 1893. evangélikus, földmíves, apja Wimpfeiner Mihály, anyja Weidner Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1916.08.08-án, az orosz harctéren elesett.
Winter András: földmíves, felesége Schubkégel Anna Mária, 1926.08.17-én hunyt el Mezőberényben, harctéri betegségben.
Winter Ádám: 1884. evangélikus, földmíves, felesége Eiler Magdolna, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.12.31-én esett el.
Winter József: 1881. evangélikus, szabó, apja Winter József, anyja Götz Magdolna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915.05.18. Sfryj-völgyben elesett.
H. Winter József: 1893. evangélikus, kőmíves, apja H. Winter György, anyja Winter Zsuzsánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1916 májusában esett el az orosz harctéren.
V. Winter József: 1893. evangélikus, földmíves, apja V. Winter Márton, anyja Götz Katalin, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: honvéd, 1915 februárjában az orosz harctéren eltűnt.
Winter Lajos: 1895. evangélikus, kereskedő, apja Winter István, anyja Székács Juliánna, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1918.08.15-én, az orosz harctéren elesett.
Winter Márton:
Wiszner Mihály: 1896. evangélikus, földmíves, apja Wiszner György, anyja Maléth Anna, magyar királyi 18. honvéd gyalogezred: tizedes, 1917.08.23-án a román harctéren elesett. /:Bereck:/
Wiszner Mihály*: 1896.08.16. 21 éves, anyja: Maléth Mária, 30 hó harctér, beteg volt korábban, kitünt: nagyezüst hősies magatartásért, Bereck tábori kórház, (Románia) sebesülésben, eltemetve: Bereck. 
Zahorán György: 1890. evangélikus, földmíves, apja Zahorán János, anyja Matusovszki Mária, császári és királyi 13. utász zászlóalj: utász, elesett: 1915.04.19. Kadobestie.
Zachorán György*: 1890.04.10. 25 év, ács (segéd), apja Zachorán János, anyja: Matusovics Mária, 13. árkász zászlóalj, közlegény, 10 hónap harctéri szolgálat, Kadobestie melletti csatatér, eltemetve: Kadobestie.
Zahorán Mihály: 1883. evangélikus, napszámos, felesége Brezsnyik Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1914.10.07. Mezőlaborc körüli csatákban vesztette életét.
Zavada János: 1890. evangélikus, földmíves, felesége Málint Zsuzsánna, apja Zavada János, anyja Zachorán Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, 1915-ben az orosz harctéren eltűnt.
Zavada János: 1872. földmíves, felesége: 1. Bobály Mária (néhai), 2 Lija Mária, elesett: 1915.04.12. Skoforoj.
Zavada Márton: 1895. földmíves, apja Zavada György, anyja Zachorán Mária, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1916.11.01-én olasz fogságban halt el: Podula.
Zelen József: 1891. földmíves, apja Zelen György, anyja Prorok Mária, hegyi tüzér: tizedes, elesett: 1915.03.18. Castelnuovo olasz harctér.
Zelen József*: 1891.02.02. 24 éves, földmíves, apja Zelen György, anyja Prorok Mária, 13. hegyi tüzér: tizedes, 9 hónapi harctéri szolg, kitünt: Károly Kereszt és Kisezüst kereszt vitéz magatartásáért, elesett Sztaniszlau-i csatatéri ütközet, eltemetve: Sztaniszlau.
Zolnai György: 1885. evangélikus, földmíves, felesége Csernyik Zsuzsánna, apja Zolnai János, anyja Szolár Katalin, gyermeke: 1. György, 2. Pál, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1915.05.09-én Laborcfőnél elesett.
Zolnai János: 1887. evangélikus, földmíves, felesége Madarász Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: gyalogos, 1917.08.15-én elhalt: Ruskotelep.
Zolnai János*: 1885.09.10. 31 éves, földm, felesége néhai Madarász Ilona, apja néhai Zolnai György, anyja: Virág Zsuzsánna 4. honv.gyal.ezr. közlegény, 22 hónap harctér, korábban volt sebesült, Kecsketelep (Románia) kórházban sebesülés köv. eltemetve: Kecsketelep.
Zolnai János: 1882. evangélikus, vasúti munkás, felesége Boros Mária, apja Zolnai András, anyja Klement Katalin, gyermeke: 1. János, 2. Ilona, 39. gyalogezred (Debrecen): őrvezető 1914 novemberében az orosz harctéren elesett.
Zolnai János: 1879. evangélikus, földmíves, felesége Pilisi Anna, apja Zolnai János, anyja Kovács Katalin, gyermeke: 1. János, 2. György, 3. Pál, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1919.09.30-án olasz fogságban elhalt.
Zuba János: 1897. evangélikus, népf. apja: Zuba János, anyja Komiszár Ilona, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: népfölkelő, 1916.08. 5-én, az olasz harctéren esett el.
Zuba János: 1883. evangélikus, földmíves, felesége Drenyovszki Ilona, apja Zuba Pál, anyja Gyebnár Zsuzsánna, gyermeke: 1. János, 2. Ilona, 3. Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: póttartalékos, 1916.11.20-án, Békéscsabán, kórházban hunyt el.
Zuba Mihály: földmíves, felesége Zuba Mária, tizedes.
Zsíros György: 1891. református, földmíves, felesége Földesi Juliánna, apja Zsíros Sándor, anyja Balogh Rebeka, 82. gyalogezred: közvitéz, elesett: 1916.12.31. San Martinó, /:olasz harctér:/.
Zsíros János: református, földmíves, apja Zsíros János, anyja Bagi Juliánna.
Székely Lajos: református, földmíves, apja Székely József, anyja Kolozsi Sára, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: közvitéz, 1915.09.15-én Oroszországban esett el.
Szikora János: 1891.evangélikus, földmíves, apja Szikora András, anyja Turányi Mária, császári és királyi 101. gyalogezred: közvitéz, olasz fogságban eltűnt.
Wagner József: 1894. evangélikus, földmíves, apja Wagner Márton, anyja Kreisz Erzsébet, magyar királyi 4. honvéd gyalogezred: tizedes, 1915.05.18-án a Kárpátokban elesett.

 

Máshonnan szerzett adatok:

MÄRZ Márton (+18. 10. 1918, 29 let, Mezöberény/Békés  ( http://www.neuhaus.cz/clanky/documents/5.pdf

WINGERT Márton (+22. 3. 1918, 19 let, Mezöberény/Békés (a Hősök könyvében nem szerepel)  http://www.neuhaus.cz/clanky/documents/5.pdf